TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Macey, Clifford Norman

Geboortedatum:
28 november 1916 (Minnedosa/Manitoba, Canada)
Overlijdensdatum:
21 februari 2002 (Winnipeg/Manitoba, Canada)
Dienstnummer:
P.3515
Nationaliteit:
Canadese (1931-heden, Constitutionele Monarchie)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Acting Sergeant (Waarnemend Sergeant)
Eenheid:
Reconnaissance Troop, 2nd Armoured Regiment (Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians)), 5th Canadian Armoured Brigade, 5th Canadian (Armoured) Division, Canadian Army
Toegekend op:
12 augustus 1944
Aanbeveling:
Op 24 mei 1944 kreeg een troepenmacht bestaande uit diverse wapens, gebaseerd op het 2nd Canadian Armoured Regiment (Lord Strathcona's Horse, Royal Canadians) opdracht door een gat in de Adolf Hitler linie te breken en een oversteek over de rivier de Melfa te veroveren. Een sectie van de verkenningseenheid van het regiment - onder bevel van Lieutenanrt E.J. Perkins Ė kreeg bevel voor de hoofdmacht uit te gaan en de oversteek over de Melfa te veroveren. Sgt. Macey trad op als Troop Sergeant van dit detachment. De eenheid bereikte de oversteek bij de Melfa om ongeveer 15:00 uu en een officier (Perkins) en Sgt. Macey verkenden met succes de oversteek en voerden toen samen de gevaarlijke taak uit, hun eenheid van drie tanks en 13 man op een zeer moeilijke plaats te laten oversteken. Het werd toen noodzakelijk gevonden, het pad aan de overkant te verbreden. Dit gebeurde gedeeltelijk met explosieven maar voornamelijk met schop en houweel door leden van de eenheid. Gedurende deze hoogst riskante operatie waarbij de kleine groep slechts werd gedekt door twee Bren schutters, waren het persoonlijk voorbeeld en het leiderschap van Sgt. Macey boven alle lof verheven.
Een groep van vijf man, waaronder Lt. Perkins en Sgt. Macey bestormde vanuit een onverwachte hoek een groot huis op de oever en nam zonder verliezen aan eigen kant acht parachutisten gevangen waaronder een officier en een onderofficier. Sgt. Macey ging toen terug over de rivier om A Company naar de overkant te leiden. Men ontdekte dat A Company zware verliezen had geleden en de poging de rivier over te steken werd gestaakt omdat die te gevaarlijk was. De verkenningseenheid kreeg toen opdracht zo mogelijk stand te houden in afwachting van de komst van A Squadron, Westminster Regiment (Motor). Tot aan 17:00 uur behield deze kleine groep van 13 man de oversteek onder voortdurende dreiging van drie Panter tanks die ongeveer 600 meter verderop stonden en de positie herhaaldelijk onder vuur namen.
Gedurende die tijd was Sgt. Macey volkomen kalm en boezemde vertrouwen in waar hij ook ging. Om ongeveer 17:00 uur werd het bruggenhoofd versterkt door de komst van A Company Westminster Regiment (Motor). Hierna werd het bruggenhoofd tweemaal door de Panters aangevallen. Tijdens beide aanvallen stelde Sgt. Macey een voorbeeld van kalmte door rechtop in zijn verkenningstank te gaan staan en met zijn .5 Browning de naderende Panters onder vuur te nemen.
Gedurende de nacht lag de positie onder zwaar vuur van mortieren en Nebelwerfer en het was grotendeels te danken aan Sgt. Maceyís energie bij het aansporen van de mannen, die nu zeer vermoeid waren, diepe loopgraven te graven om verliezen door dat vuur te voorkomen. In de vroege morgen dreigde de vijand met een tegenaanval. Sgt. Macey, hoewel al 24 uur geheel zonder slaap en onder de grootste druk, bleef een voorbeeld van kalmte en leiderschap totdat de eenheid op 25 mei 1944 om 12:00 uur opdracht kreeg zich terug te trekken na een geslaagde aanval door het Irish regiment of Canada en het Westminster Regiment (Motor). De leidinggevende kwaliteiten die gedurende de hele operatie door deze NCO werden getoond waren uitmuntend. Door zijn voorbeeld van kalmte, zijn opgewekt gehoorzamen aan de bevelen van zijn officier en bovenal door zijn energie waarmee hij alle obstakels overwon, leverde hij onschatbare steun aan een gevaarlijke en zeer geslaagde operatie.

The Canada Gazette, 12 August 1944.
Distinguished Conduct Medal

Bronnen