De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Lieuwen, Jacob "Jaap"

Geboortedatum:
26 januari 1921 (Terschelling, Nederland)
Overlijdensdatum:
26 december 2010 (Dordrecht, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Sergeant-vliegtuigtelegrafist
Eenheid:
No. 320 Squadron RDNAS
Toegekend op:
12 oktober 1944
Voordracht:
"Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting."
299e Verlening.
Koninklijk besluit No.10, dd. 12 oktober 1944.
Vliegerkruis (VK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Verkregen met gespen "NEDERLAND MEI 1940", "OORLOGSVLUCHTEN 1940 - 1945", ZUIDOOST-AZIň - ZUID PACIFIC 1942 - 1945" en "NEDERLANDSCH-INDIň 1941 - 1942".
Oorlogsherinneringskruis (OHK)

Bronnen

Foto