TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Anderson, John Alan

  Overlijdensdatum:
  23 maart 1965
  Dienstnummer:
  J25399
  Nationaliteit:
  Canadese

  Biografie

  Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Flight Lieutenant (Kapitein-Vlieger)
  Eenheid:
  No.419 (Moose) Squadron, Royal Canadian Air Force
  Toegekend op:
  5 februari 1945
  Aanbeveling:
  Flight Lieuenant Anderson heeft gedurende zijn tour vele succesvolle missies tegen de vijand gevlogen. Hij heeft opvallende moed en plichtsbesef getoond. Bij een gelegenheid in juli 1944 terwijl hij op weg was naar Hamburg viel een van de motoren van het toestel uit. Hoewel hij er zich volledig van bewust was dat hij hoogte zou verliezen en het doel laat bereiken, zette F/L Anderson zonder aarzelen door en voltooide de aanval met succes. Op de terugweg werd de bommenwerper door twee Fw 190’s aangevallen. De aanvallers werden uiteindelijk verdreven, een ervan raakte zo zwaar beschadigd dat men die volledig onbestuurbaar naar de grond zag duiken. F/L Anderson vloog toen zijn kreupele bommenwerper veilig naar de basis terug. Bij een andere gelegenheid, tijdens een bombardememnt op Stettin werd zijn bommenwerper door een zoeklicht gevangen en tegelijkertijd door een Ju 88 aangevallen. Tegenover deze sterke tegenstand voltooide hij zijn missie met succes. Nogmaals in oktober 1944, niet afgeschrikt door een aanval van vijf vijandelijke jagers voltooide hij een uiterst vaardige aanval en wist uiteindelijk alle vijandelijke toestellen te ontwijken. Bij diverse andere gelegenheden in september en oktober 1944, na enkele zeer geslaagde aanvallen te hebben gedaan, heeft F/L Anderson zijn doorzeefde toestel veilig naar de basis teruggevlogen. Zijn kalme moed en zijn uitmuntende leiding zijn altijd voorbeeldig geweest.
  Distinguished Flying Cross (DFC)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Flight Lieutenant (Kapitein-Vlieger)
  Eenheid:
  No. 419 (Moose) Squadron, Royal Canadian Air Force
  Toegekend op:
  6 februari 1945
  Distinguished Service Order (DSO)
  Aanbeveling:
  Deze officier heeft een hoge graad van moed en toewijding getoond tijdens operaties tegen de vijand. Hij heeft zeer veel missies voltooid en heeft het beste voorbeeld gesteld met het doorzetten van zijn aanvallen, vaak tegen sterke weerstand. Bij een gelegenheid in september 1944 was hij vlieger en gezagvoerder van een toestel dat tot taak had Bottrop aan te vallen. Boven het doel stuitte het op intensief afweervuur. Het toestel van F/L Anderson werd herhaaldelijk door scherven geraakt. Beide bakboordmotoren vielen uit. Het hydraulische systeem werd onbruikbaar. De besturing was dermate beschadigd dat twee bemanningsleden hun gezagvoerder moesten helpen door met de hand aan de roerkabels te trekken. Ondanks dat maakte F/L Anderson een goede run. Later vloog hij het zwaar beschadigde toestel naar de basis terug waar hij een perfecte landing maakte. Onder de meest moeilijke en gevaarlijke omstandigheden toonde deze officier opmerkelijke kalmte en moed.

  Anderson werd in eerste instantie voorgedragen voor een Victoria Cross. De aanbeveling luidt:
  Tijdens niet minder dan tien aanvallen raakte zijn vliegtuig door acties van de vijand zwaar beschadigd maar zijn enthousiasme voor het gevecht wordt daardoor niet minder.
  Op 28 juli 1944, toen hij opdracht had gekregen Hamburg aan te vallen viel zijn bakboordbinnenmotor uit toen hij op weg naar het doel over Flamborough Head vloog. Hoewel F/L Anderson er zich van bewust was dat hij vermoedelijk hoogte zou verliezen en laat boven het doel aan zou komen vloog hij niettemin zonder te aarzelen door; hij kwam zes minuten te laat boven het doel aan en bombardeerde van 8.000 voet, onder de hoofdmacht. Op de terugweg, 40 kilometer van Helgoland werd zijn toestel door twee Fw 190’s aangevallen; een ervan wierp fakkels af terwijl de tweede niet minder dan vijf maal aanviel. Die werden allemaal met succes ontweken en het aanvallende toestel werd door zijn schutters zo zwaar beschadigd dat het het gevecht afbrak en het laatst werd gezien terwijl het in vlammen in een steile bocht afdraaide. Deze officier bracht daarna zijn toestel, nog steeds op drie motoren, veilig naar de basis terug.
  Op 25 augustus 1944, toen hij opdracht had gekregen Rüsselsheim aan te vallen werd zijn toestel tijdens de naderingsvlucht zwaar door Flak beschadigd. Er verschenen vele gaten in de romp, niettemin zette hij zijn aanval door en werd bij terugkeer omgeleid naar Great Orton na 10 uur en 50 minuten te hebben gevlogen. Op 27 augustus 1944, toen hij Mimoyecques aanviel werd zijn toestel boven het doel weer geraakt door zware Flak; na zijn terugkeer op de basis werden er niet minder dan 37 grote gaten in de romp geteld. Op 29 augustus, toen hij Stettin aanviel, vielen zijn Gee en H2S aparatuur uit terwijl op de uitreis boven de Engelse kust vloog. Met behulp van D/R navigatie bleef hij echter naar het doel doorvliegen waar hij weer zware schade door Flak opliep. Boven het doelgebied werd hij tijdens het aanvliegen enige tijd ingevangen door zoeklichten en aangevallen door een Ju 88. Niettemin bracht hij zijn toestel veilig naar de basis terug.
  Op 6 september 1944, toen hij Emden aanviel werd zijn toestel tijdens het aanvliegen door zware Flak geraakt maar dit belette hem niet een perfecte run te maken en terug te keren met een eerste klas foto van het mikpunt. Op 12 september, toen hij Dortmund aanviel werd zijn toestel geraakt door geconcentreerde luchtafweer; er werden grote gaten in de romp geslagen maar hij keerde weer veilig op de basis terug. Op 6 oktober, toen hij Dortmund aanviel, werd zijn toestel tijdens het aanvliegen weer door Flak geraakt en na het afwerpen van zijn bommen werd hij door niet minder dan vijf jagers aangevallen en hij wist ze alle vijf met succes te ontwijken. Op 8 oktober, toen hij Bochum aanviel, werden er door Flak 27 grote gaten in zijn toestel geslagen en tijdens een aanval door twee jagers explodeerde er een granaat in de romp waardoor kortsluiting in de electrische installatie ontstond en alle navigatielichten gingen branden. Met grote kalmte en vaardigheid ontweek hij met succes de jagers die op zijn lichten afkwamen en keerde met succes naar de basis terug in een zwaar beschadigd toestel. Op 14 oktober, tijdens een aanval bij daglicht op Duisburg, werd zijn toestel weer geraakt door voorspelde Flak en een “scarecrow” maar hij slaagde er weer in met een zwaar beschadigd toestel op de basis terug te keren.
  De meest opmerkelijke prestatie van deze officier werd op 27 september geleverd tijdens een aanval bij daglicht op de olieraffinaderij bij Bottrop. Bij aankomst boven het doel bleek dit onder een 9/10 wolkendek te liggen. Het doel werd door een gat in de wolken te laat gezien om een nauwkeurige run te kunnen maken. Het luchtafweervuur was zeer zwaar maar zonder aarzeling besloot F/L Anderson een circuit te vliegen zodat een nauwkeurige run kon worden gemaakt. Aan het begin van het circuit werd het toestel herhaaldelijk door granaatscherven geraakt en beide bakboordmotoren vielen uit. De bakboordbuitenmotor werd ook in brand geschoten, het hydraulische systeem werd onbruikbaar en de besturing was dusdanig beschadigd dat hij de hulp van twee bemanningsleden moest inroepen om met de hand aan de roerkabels te trekken. Met volledige minachting voor de hevige tegenstand en de moeilijkheid bij de besturing van zijn kreupele toestel voltooide F/L Anderson het circuit en vloog kalm aan waardoor zijn bommenrichter het doel zeer nauwkeurig kon bombarderen.
  Kort na het verlaten van het doel werd ontdekt dat de stuurboordbinnenmotor ook zwaar beschadigd was en minder dan de helft van het vermogen leverde. Door nauwkeurige voorbereiding, samenwerking met de bemanning en vliegkunst bracht F/L Anderson zijn lamgeschoten toestel naar dit land terug met slechts vol vermogen van de stuurboordbuitenmotor, half vermogen van de stuurboordbinnenmotor en maakte een meesterlijke landing zonder verdere schade aan zijn toestel of bemanning te veroorzaken.
  Ik beschouw F/L Anderson’s grote moed, zijn grote enthousiasme om zijn aanvallen door te zetten tegen wat voor weerstand hij ook mag ontmoeten, zijn briljante vliegvaardigheden en de leiding over zijn bemanning de toekenning van het Victoria Cross als volledig gerechtvaardigd.
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Flight Lieutenant (Kapitein-Vlieger)
  Eenheid:
  No. 419 (Moose) Squadron, Royal Canadian Air Force
  Toegekend op:
  19 oktober 1945
  Croix de Guerre (1939-1945)
  Aanbeveling:
  Deze officier heeft 32 aanvallen op de vijand voltooid. In de nacht van 27 augustus, tijdens zijn aanval op Mimoyecques werd zijn toestel door luchtafweer geraakt en raakte zwaar beschadigd. Ondanks dat zette hij vastberaden en met groot succes zijn aanval door. Bij zijn terugkeer op de basis telde men 37 grote gaten in zijn toestel. De moed en de vastberadenheid die bij deze operatie werden getoond was slechts een van veel van dergelijke operaties die deze officier heeft voltooid.

  Uitgereikt door Colonel Marcel P. Faure in Ottawa 22 januari 1953.

  Bronnen

  Foto