De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Wouters. F.A.

Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Sergeant-Vliegtuigschutter
Eenheid:
320 Squadron, RDNAS RAF (320 Squadron, RDNAS RAF)
Toegekend op:
12 oktober 1944
Samenvatting:
Voordracht:
"Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheidm volharding en plichtsbetrachting."
Bijzonderheden:
304e Verlening.
Koninklijk Besluit no. 10 van 12 oktober 1944.
Vliegerkruis (VK)

Bronnen