De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Wouters. F.A.

Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Sergeant-Vliegtuigschutter
Eenheid:
No. 320 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
12 oktober 1944
Voordracht:
"Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheidm volharding en plichtsbetrachting."
304e Verlening.
Koninklijk Besluit no. 10
Vliegerkruis (VK)

Bronnen

Foto