TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Slopsma, L.F. "Niek"

Geboortedatum:
10 januari 1914 (Groningen, Nederland)
Overlijdensdatum:
19 februari 2011 (Den Helder, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Dienstnummer 12392.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kwartiermeester
Eenheid:
Motorkanonneerboot “M.G.B. 114”
Toegekend op:
26 augustus 1943
Voordracht:
“Wegens als opvarende van Onze Motorkanonneerboot “M.G.B. 114” en voordien van Onze Motorka-nonneerboot “M.G.B. 46” gedurende geruimen tijd in meerdere riskante gevechtsacties tegen de vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid en uithoudingsvermogen, waardoor de genoemde gevechtsacties op succesvolle wijze konden worden uitgevoerd”.


Koninklijk Besluit No.12, 26 augustus 1943.
Op de voordracht van Minister van Marine d.d. 19 Augustus 1943, No. S 356/36/4 G 1943.
Bronzen Kruis (BK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Verkregen met de gespen "KRIJG TER ZEE 1940-1945" en "NEDERLAND MEI 1940".
Oorlogsherinneringskruis (OHK)

Bronnen

Foto