TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Allen, Richard Wesley

Nationaliteit:
Australische

Biografie

Dienstnummer Service SX 18234.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Aanbeveling:
Om 09:30 uur op 21 januari 1943 vielen twee pelotons van C Company een sterk bezette Japanse stelling aan op het strand tussen Sananada Point en Wye Point. Nadat ze twee bunkers hadden veroverd werden beide pelotons opgehouden door zwaar mitrailleurvuur en sluipschutters vanaf beide flanken. 14 peloton, dat rechtsaf was gegaan bevond zich in een bijzonder gevaarlijke situatie omdat de vijand het voordeel van terrein en dekking had. Pvt. Allen, die met 13 peloton naar links was gegaan zag toevallig hun benarde situatie en nam direct met zijn Bren een stelling in op het open strand van waaruit hij de vijand onder vuur nam. Een andere vijandelijke post zag zijn beweging en opende het vuur op hem met een lichte mitrailleur. Ondanks dit vuur, waardoor zijn rugzak en uitrusting aan flarden werden geschoten, bleef Pvt Allen de post voor 14 peloton beschieten en doodde tenminste drie vijanden die een lichte mitrailleur in stelling probeerden te brengen. Bovendien schreeuwde hij waarschuwingen naar 14 peloton toen hij beweging zag van sluipschutters zodat zij daarmee konden afrekenen. Hij bleef langer dan een uur op zijn ongedekte positie totdat hij door het opkomende uiteindelijk werd gedwongen zich terug te trekken. Intussen hadden beide pelotons, hoewel ze nog niet verder konden, zich ingegraven en hadden vuuroverwicht op de vijandelijke stellingen bereikt.
Zonder de vasthoudendheid, het initiatief en de volledige minachting voor eigen veiligheid van Pvt. Allen zou 14 peloton zware verliezen hebben geleden en beide pelotons zouden zich moeten hebben terugtrekken. Maar de positie bleef behouden en troepen van 2/9 bataljon konden onder ons dekkingsvuur zonder verliezen optrekken en de tegenstand tussen C Company en 2/9 bataljon neerslaan.
Het optreden van Pvt. Allen was van het hoogste niveau en vormde een aansporing voor allen die er getuige van waren.
Distinguished Conduct Medal (DCM)

Bronnen

  • - George A. Brown- FOR DISTINGUISHED CONDUCT IN THE FIELD. The Register of the Distinguished Conduct Medal 1939-1992
    - Supplement to The London Gazette Issue 35987 published on the 20 April 1943

Foto