TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Algra, Eelke

Geboortedatum:
9 april 1915 (Weidum, Nederland)
Overlijdensdatum:
6 december 1986 (Ede, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Wachtmeester
Eenheid:
Wapen der Cavalerie, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)
Toegekend op:
16 september 1948
"Heeft zich in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden.
Tijdens een vertragende actie op 1 en 2 Maart 1942 bij Rangan Bitoeng (West-Java), ingedeeld zijnde bij een met deze vertraging belaste colonne, zich bevindende achter (dus aan 's vijands zijde) deze colonne, tengevolge van een niet oordeelkundig terugtrekken van bedoelde vertragende troepen, voor de noodzaak gesteld om als commandant van een scoutcar, tezamen met een wachtmeester, als commandant van een pantserauto, zelfstandig de oprukkende vijand tegen te houden, en ondanks deze ongunstige omstandigheden erin geslaagd de Japanse troepen zo lang tegen te houden, dat het voor de hoofdcolonne toch nog mogelijk werd zich uit hare stelling op 15 K.M. ten Oosten van Rangkas Bitoeng in goede orde terug te trekken.
Vervolgens wederom tezamen met vorenbedoelde wachtmeester, alleen en zelfstandig optredende, alle vernielingen langs de weg naar Buitenzorg volgens opdracht uitgevoerd en daardoor de vijandelijke opmars aanzienlijk vertraagd."

Koninklijk Besluit No.23, 16 september 1948.
Bronzen Leeuw (BL)

Bronnen

Foto