TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Alting du Cloux, Renť Philippe

Geboortedatum:
21 december 1915 (Batavia, Nederlands-IndiŽ)
Overlijdensdatum:
2 juni 1978 (White Rock/British Columbia, Canada)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Renť Philippe Alting du Cloux arriveerde op 27 februari 1942 in Zwitserland.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kornet
Eenheid:
Wapen der Artillerie, Koninklijke Landmacht
Toegekend op:
13 november 1946
"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 nabij MILL, toen de bediening van het stuk 6 veld zijner sectie, waarbij hij zich bevond, bij den onverwachten aanval in den rug van de bezetting van een doorgedrongen pantsertrein als verlamd dekking zoch, alleen den strijd op te nemen en een aantal vijanden buiten gevecht te stellen;
vervolgens getracht op een ander punt van het gevechtsveld, den strijd voort te zetten en, hoewel artillerist zijnde, het bevel ontvangen hebbende om met een mitrailleur en een kleine afdeeling infanterie een commandopost te verdedigen, den strijd aldaar met zoveel beleid en moed te voeren, dat - niettegenstaande de helft van zijn afdeeling hem in den steek liet en hij slechts geringe versterking ontving, waarbij een officier, die met hem de verdediging verder leidde -, de vijand, die hem met sterke overmacht in aantal en bewapening omsingelde en zijn afdeeling ernstige verliezen toebracht, eerst na vier uren strijd kon binnendringen, waarbij hij door een ontploffende handgranaat aan het hoofd werd gewond en gevangen gemaakt."

Koninklijk Besluit Nr.10 (registratienummer 551)
Bronzen Leeuw (BL)

Bronnen

Foto