De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Emmens, Geert

Geboortedatum:
21 maart 1918 (Delfzijl/Groningen, Nederland)
Overlijdensdatum:
17 april 2010
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Geert Emmens werd geboren in een streng gereformeerd gezin, de oudste in een rij van vijf kinderen. Hij volgt de kweekschool
In 1938 ging hij in militaire dienst. Aangetrokken tot vliegen, kreeg hij de kans om de opleiding tot vlieger te doen.
In mei 1940 en geplaatst op vliegschool Souburg was hij net in staat om te vliegen weet hij te ontsnappen naar Engeland na een omweg van Frankrijk naar Wales.
Hij vervolgde de opleiding tot vlieger en werd ingedeeld bij No. 320 Squadron en voerde bombaredementen uit op o.a. Duitsland en Frankrijk.
Na de oorlog bleef hij tot 1948 bij de Luchtmacht en werd daarna piloot bij de KLM wat hij bleef doen tot 1974.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve Sergeant-Vlieger
Eenheid:
No. 320 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
4 mei 1944
Citation:
"Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron Royal Dutch Naval Air Service van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting."
Koninklijk Besluit no. 4 van 4 mei 1944.
Vliegerkruis (VK)

Bronnen

Foto