Orr, Robert James

Nationaliteit:
Canadese (1931-heden, Constitutionele Monarchie)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Major (Majoor)
Eenheid:
Canadian Infantry Corps, The Regina Rifles Regiment (Canadian Infantry Corps, The Regina Rifles Regiment)
Toegekend op:
10 november 1945
Aanbeveling:
Major Robert James Orr kwam in november 1944 terug bij het 1st Battalion van het Regina Rifle Regiment in Nijmegen. Hij had negen maanden lang gediend bij het Carleton en York Regiment in ItaliŽ waar hij zijn compagnie tijdens vele felle gevechten aanvoerde.
Vanaf november 1944 tot aan het einde van de vijandelijkheden diende hij als onderbevelhebber van het bataljon en bij talloze gelegenheden voerde hij het bataljon aan in acties.
Eenmaal, in het begin van het offensief ten westen van de Rijn bij het dorp Zyfflich in Duitsland toonde hij grote moed bij het persoonlijk helpen afvoeren van gewonden onder vuur.
Later, tijdens de zware gevechten rond het bos van Moyland in een kritiek stadium van de strijd bracht hij onder vuur munitie naar de voorste troepen en slaagde er weer in, vele gewonden af te voeren.
Van 4 tot 14 april 1945 commandeerde Major Orr het bataljon tijdens de stoot naar het noorden door Nederland. Bij de steden Zutphen, Deventer en Zwolle deed hij zes geslaagde opeenvolgende aanvallen tegen fanatieke tegenstand. Het bataljon slaagde er altijd in, het doel te veroveren en te behouden.
Gedurende zijn hele diensttijd heeft Major Orr uitzonderlijk initiatief, vindingrijkheid en plichtsbesef getoond. Zijn opgewektheid en zijn magnifieke gevoel voor humor hebben veel bijgedragen aan het behouden van de goede sfeer en het moreel van de troepen onder zijn commando. Zijn opvallende bezorgdheid om hem stond in schril contrast met zijn totale minachting voor eigen veiligheid.
Distinguished Service Order (DSO)

Bronnen