TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Aernout, Regine Emile Anton

Geboortedatum:
26 juni 1917 (Den Haag, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Officier-vlieger der 3e klasse
Eenheid:
Vliegboot "X 26", Onzen Marine Luchtvaartdienst
Toegekend op:
24 februari 1944
"Het betoonen van moed en uitmuntende plichtsbetrachting tijdens den aanval van Japansche jachtvliegtuigen op de vliegbooten van Onzen Marine Luchtvaartdienst gemeerd bij het vliegkamp Tondano op 26 December 1941, door aan boord van de gemeerd liggende vliegboot X 26 zijnde, onverwijld den mitrailleur te bezetten en te blijven doorvuren totdat de vliegboot brandende wegzonk."

Koninklijk Besluit No. 1. (875e verlening)
Bronzen Kruis (BK)

Bronnen

Foto