Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Yeo-Thomas, Forest Frederick Edward "White Rabbit"

Geboortedatum:
17 juni 1901 (Holborn, Londen, Groot-Brittannië)
Overlijdensdatum:
26 februari 1964 (Parijs, Frankrijk)
Begraven op:
Brookwood Cemetery
Dienstnummer:
89215
Nationaliteit:
Britse (1801-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Flight Lieutenant (Kapitein-vlieger)
Eenheid:
F Section, Special Operations Executive (SOE), British Government
Toegekend op:
14 maart 1944
Uitgereikt voor:
Operatie Seahorse
Aanbeveling:
Deze officier vergezelde De Gaulle’s inlichttingenofficier André Devravin en de journalist en socialistische leider Pierre Brossolette bij het bezoeken van diverse vertegenwoordigers van verzetsgroepen in Parijs en noord Frankrijk. De missie was een succes en ze werden in april 1943 alle drie veilig naar Engeland teruggevlogen....

Military Cross (MC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Flight Lieutenant (Kapitein-vlieger)
Eenheid:
F Section, Special Operations Executive (SOE), British Government
Toegekend op:
16 mei 1944
Military Cross (MC)
Aanbeveling:
Deze officier werd op 17 september 1943 het veld ingestuurd met als taak de huidige situatie te bekijken, de slechte staat van voorbereiding op diverse plannen en een rapport mee terug te nemen naar dit land.
Kort na zijn aankomst in Frankrijk ontstond er een kritieke situatie met als resultaat dat diverse patriotten werden gearresteerd. Ondanks groot pesoonlijk gevaar vervolgde Flight Lieutenant Yeo-Thomas zijn onderzoek en was in staat waardevolle inlichtingen te verkrijgen die van groot belang waren voor de autoriteiten belast met het herstellen van de situatie in het veld en het dichten van de gaten die door de arrestaties waren ontstaan.
Hij ontsnapte 6 keer ternauwernood aan arrestatie door de Gestapo door zijn vaardigheid en vooruitziende blik maar bleef zijn plicht gewetensvol doen totdat hij formeel bevel kreeg naar dit land terug te keren, wat hij in de nacht van 15 op 16 november 1943 deed.
Naast het voltooien van zijn missie redde hij archieven van de Briitse veiligheidsdienst uit een huis dat door de Gestapo in de gaten werd gehouden en bracht ze veilig naar dit land terug.

Tweede MC toegekend als gesp te dragen op het lint van de eerste MC.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Acting Wing Commander (Waarnemend Luitenant-Kolonel-Vlieger)
Eenheid:
F Section, Special Operations Executive (SOE), British Government
Toegekend op:
15 februari 1946
George Cross
Aanbeveling:
Deze officier werd op 25 februari 1943 boven Frankrijk gedropt. Hij toonde tijdens zijn missie veel moed en intiatief, in het bijzonder toen hij een Franse officier die in Parijs door een Gestapo agent werd gevolgd, in staat stelde de veiligheid te bereiken en zijn ondergrondse werk in een ander gebied voort te zetten. Hij zorgde ook voor een officier van het Amerikaanse Army Air Corps die was neergeschoten en omdat hij geen Frans sprak, gevaar liep gearresteerd te worden. Deze officier kwam op 15 april 1943 in Engeland terug, aan boord van het vliegtuig dat Wing Commander Yeo-Thomas ophaalde.
Wing Commander Yeo-Thomas ondernam een tweede missie op 17 september 1943. Kort na zijn aankomst in Frankrijk werden er vele patriotten gearresteerd. Daardoor niet afgeschrikt zette hij zijn onderzoek voort en verkreeg informatie waarmee de wanhopige situatie kon worden hersteld. Bij zes gelegenheden ontsnapte hij ternauwernood aan arrestatie. Hij keerde op 15 november 1943 naar Engeland terug en bracht voor de Britse inlichtingendienst archieven mee die hij uit een huis had gehaald dat door de Gestapo werd bewaakt.
In februari 1944 werd deze officier nogmaals boven Frankrijk gedropt. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen werd hij op 21 maart in Parijs aan de Gestapo verraden. Terwijl hij per auto naar het hoofdkwartier werd gebracht, werd hij zwaar mishandeld. Hij onderging daarna vier dagen van voortdurende ondervragingen, afgewisseld met mishandelingen en martelingen waaronder onderdompeling, ondersteboven in ijskoud water met armen en benen geketend. De ondervragingen gingen daarna nog twee maanden door en Wing Commander Yeo-Thomas werd vrijheid aangeboden in ruil voor informatie betreffende het hoofd van het secretariaat van een verzetsbeweging. Vanwege het feit dat zijn pols door kettingen was opengesneden liep hij een bloedvergiftiging op en verloor bijna zijn linkerarm. Hij deed twee gedurfde maar niet geslaagde pogingen om te ontsnappen. Hij werd daarna vier maanden in afzondering opgesloten in de gevangenis van Fresnes waarvan drie weken in een verduisterde cel met zeer weinig voedsel. Gedurende deze maanden van bijna voortdurende martelingen weigerde hij steevast informatie te geven. Op 17 juli 1944 werd Wing Commander Yeo-Thomas met een groep naar de gevangenis van Compiègne gestuurd, waaruit hij twee keer probeerde te ontsnappen. Hij werd toen met 36 anderen overgeplaatst naar Buchenwald. Onderweg bleven ze drie dagen in Saarbrücken waar ze werden mishandeld en in een kleine hut opgesloten.
Ze kwamen op 16 augustus 1944 in Buchenwald aan en 16 van hen werden op 10 september geëxecuteerd en gecremeerd. Wing Commander Yeo-Thomas was al begonnen het verzet binnen het kamp te organiseren en bleef doodkalm onder het vooruitzicht van een dergelijk lot. Hij maakte gebruik van de gelegenheid zijn identiteit te verwisselen met die van een gestorven Franse gevangene, op voorwaarde dat andere officieren dat ook zouden kunnen doen. Op die manier was hij verantwoordelijk voor het sparen van de levens van twee officieren.
Wing Commander Yeo-Thomas werd later overgeplaatst naar een Arbeitskommando voor Joden. Bij ee poging om te ontsnappen werd hij door een Duitse patrouille opgepakt en werd, omdat hij voorgaf Fransman te zijn, overgebracht naar een kamp voor Franse krijgsgevangenen bij Marienburg. Op 16 april 1945 voerde hij een groep van 20 man aan in een uiterst moedige poging bij vol daglicht te ontsnappen; 10 man werden door vuur van de bewakers gedood. Degenen die dekking bereikten, splitsten zich in kleine groepen. Wing Commander Yeo-Thomas raakte na drie dagen zonder voedsel afgezonderd van zijn metgezellen. Hij ging een week lang alleen verder en werd slechts een paar meter van de Amerikaanse linies opnieuw opgepakt. Een paar dagen later ontsnapte hij met een groep van 10 Franse krijgsgevangenen die hij langs Duitse patrouilles naar de Amerikaanse linies leidde.
Wing Commander Yeo-Thomas maakte zo zijn laatste missie tot een succes door zijn vastberaden weerstand tegen de vijand, zijn krachtige inspanningen om het moreel van zijn medegevangenen hoog te houden en zijn briljante ontsnappingsactiviteiten. Hij doorstond zonder terugdeinzen wrede behandelingen en martelingen en vertoonde de meest verbazingwekkende kracht en plichtsbesef gedurende zijn missies in het buitenland gedurende welke hij voortdurend bloot stond aan dreiging met de dood.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Met Zwaarden.
Krzyz Zaslugi
Queen Elizabeth II's Coronation Medal 1953

Bronnen

Foto's