TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gibson, Guy Penrose

Geboortedatum:
12 augustus 1918 (Simla, India)
Overlijdensdatum:
19 september 1944 (Steenbergen, Nederland)
Begraven op:
Oorlogsgraven van het Gemenebest Algemene Begraafplaats Steenbergen
Dienstnummer:
39438
Nationaliteit:
Britse (1801-heden, Koninkrijk)

Biografie

Guy Gibson is gesneuveld op 19 september 1944 tijdens een actie met zijn de Havilland Mosquito KB 267, met Squadron Leader James Warwick, in de buurt van Steenbergen en ligt begraven op het kerkhof van Steenbergen en Kruisland in Nederland. In Steenbergen werden straatnamen vernoemd naar aanleiding van de crash (de Gibsonstraat, Warwickstraat en Mosquitostraat). Ook werd er een herdenkingsplaquette opgericht bij de crashplaats.

Gibson was na een tijd in Canada en de US te zijn geweest, samen met Churchill en andere politici, tegen de wens van Churchill en Air Marshall Sir Arthur Harris van Bomber command in, toch weer gaan vliegen. Men gaf hem toen de snelle Mosquito om als Pathfinder te gaan fungeren wat met zijn ervaring en kunde een goede bijdrage kon zijn. Tevens was de Mosquito zo snel dat hij niet snel in een luchtgevecht terecht zou komen.
Op 19 september was hij wederom in actie in de Ruhr toen zijn markeringsinstallatie waarmee hij de flairs of fakkels uitwierp weigerde. Na tevergeefs geprobeerd te hebben het ding weer aan de praat te krijgen, bleef hij nog enige tijd cirkelen boven het doelwit en na een "ok boys good job, let's go home" vertrok hij richting Engeland. Waarom is nog niet duidelijk maar i.p.v. de normale route terug voor de Mosquito's over Noord Frankrijk, nam hij de route van de bommenwerpers over zuid Nederland, Brabant.

Ergens voor Steenbergen kreeg hij een Lancaster in beeld, en misschien om hem duidelijk te maken dat hij goed volk was heeft hij al zijn navigatielichten aan gedaan, en naderde de Lancaster van achter. In de staart van deze Lancaster zag Bernard McCormack van achter een 2 motorig vliegtuig aan komen, en hij had het over : "All of a sudden this kite comes right behind us, twin engines and a single rudder, and it comes bouncing in towards us so we opened fire and we blew him up.". De cockpit lichte rood op (van de fakkels die in brand geschoten waren) en de nachtwaker van de suikerfabriek heeft hem nog een bocht zien maken waarna hij stijl de grond in dook. Hij heeft de Mosquito van Gibson en Warwick aangezien voor een Junkers 88 omdat de Mosquito daar normaal niet had moeten vliegen. Gibson stond er echter ook om bekend dat hij wel vaker ineens opdook achter andere vliegtuigen om te kijken of ze nog wakker waren, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom.

De volgende dag werd de bemanning gebriefd omdat ze een kill hadden gemeld van een Junkers 88, en Gibson en Warwick niet terug waren gekomen. Het was dus op 20 September 1944 al bekend dat Gibson door eigen vuur was neergehaald, maar om publiek gezichtsverlies te voorkomen, en om ook de Duitse oorlogspropaganda geen kans te geven heeft men het geheim gehouden tot het moment dat een onderzoeker voor de nieuwe Dambusters film van Peter Jackson (regisseur Lord of the Rings) hier achter kwam.

Door 2 mensen die ook in het Steenbergs verzet zaten, van Mechelen en Stoffelen, zijn de lichaamsdelen bij elkaar gezocht in een aardappelmand, en was er omdat er alleen een brief was gevonden met de naam James Warwick, een koperen plaat op een kist gedaan met zijn naam erop. Toen de volgende dag een melding werd gedaan dat er kinderen aan het spelen waren en zij hadden een sok gevonden waarin nog een stuk voet zat. Toen deze sok gevonden was zat daar een wasmerk in waarop de naam Guy Gibson stond.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Flying Officer (1e Luitenant-vlieger)
Toegekend op:
9 juli 1940
Distinguished Flying Cross (DFC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Acting Squadron Leader (Waarnemend Majoor-vlieger)
Eenheid:
No. 29 Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
16 september 1941
Aanbeveling:
Deze officier toont voortdurend uiterste moed en plichtsbesef. Sinds hij bij zijn huidige eenheid kwam heeft Squadron Leader Gibson drie vijandelijke toestellen vernietigd en een vierde beschadigd. Zijn vaardigheid werd duidelijk bewezen toen hij in een nacht in juli 1941 een Heinkel He 111 onderschepte en neerschoot.

Tweede onderscheiding verkregen als gesp voor op het lint van de eerste DFC.
Distinguished Flying Cross (DFC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Acting Wing Commander (Waarnemend Luitenant-Kolonel-Vlieger)
Eenheid:
No. 106 Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
20 november 1942
Distinguished Service Order (DSO)
Aanbeveling:
Sinds de toekenning van een Gesp op zijn DFC heeft deze officier vele missies gevlogen waaronder een aanval overdag op Danzig en een aanval op Gdynia. Tijdens de recente aanval op Le Creusot bombardeerde en beschoot Wing Comander Gibson het dichtbij gelegen transformatorstation vanaf een hoogte van 500 voet. Op 22 oktober 1942 nam hij deel aan de aanval op Genua en twee dagen later leidde hij zijn squadron in een aanval overdag op Milaan. Bij beide gelegenheden onderscheidde Wing Commander Gibson zich door zijn vliegen. Hij is een uiterst vaardig en dapper leider wiens gretigheid een zeer inspirerend voorbeeld is geweest.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Acting Wing Commander (Waarnemend Luitenant-Kolonel-Vlieger)
Eenheid:
No. 106 Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
2 april 1943
Distinguished Service Order (DSO)
Aanbeveling:
Deze officier heeft een uitmuntende operationele staat van dienst met 172 voltooide missies. Hij heeft voortdurend de grootste bereidheid getoond en in de afgelopen twee maanden heeft hij deelgenomen aan zes aanvallen op goed verdedigde doelen waaronder Berlijn. In maart 1943 was hij gezagvoerder van een vliegtuig dat uitgestuurd was om Stuttgart aan te vallen. Tijdens de vlucht erheen ontstonden motorproblemen maar hij vloog door naar zijn doel en bombardeerde het van lage hoogte. Dat is kenmerkend voor zijn opmerkelijke vastberadenheid, iedere missie tot een succes te maken. Met zijn vaardige leiding en zijn minachting voor gevaar heeft hij een voorbeeld gesteld aan het squadron waarover hij het bevel voert.

Tweede onderscheiding verkregen als gesp voor op het lint van de eerste DSO.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Acting Wing Commander (Waarnemend Luitenant-Kolonel-Vlieger)
Eenheid:
No. 617 Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
28 mei 1943
Uitgereikt voor:
Operatie Chastise
Victoria Cross (VC)
Aanbeveling:
Deze officier diende in het begin van de oorlog als nachtbommenwerperpiloot en vestigde al gauw een reputatie als een uitstekend operationeel vlieger. Behalve dat hij al het mogelijke uit normale operaties haalde, in zijn “vrije” nachten deed hij op eigen initiatief aanvallen op zulke zwaar verdedigde doelen als het Duitse slagschip de Tirpitz dat toen in Wilhelmshafen werd afgebouwd.
Toen hij zijn eerste tour had voltooid vroeg hij een tweede tour aan en werd geplaatst bij een squadron nachtjagers in plaats van als instructeur geplaatst te worden. In de loop van die tweede tour schoot hij minstens drie vijandelijke bommenwerpers neer en droeg veel bij aan het formeren en trainen van nieuwe nachtjagersquadrons.
Na een korte periode bij een trainingseenheid meldde hij zich weer vrijwillig voor operaties en keerde terug naar nachtbommenwerpers. Zowel als operationeel vlieger en als leider van zijn squadron behaalde hij opmerkelijke successen en zijn persoonlijke moed kende geen grenzen. Doelen die hij zowel overdag als ’s nachts aanviel waren onder andere Berlijn, Keulen, Danzig, Gdynia, Genua, Le Creusot, Milaan, Neurenberg en Stuttgart.
Tegen het einde van zijn derde operationele tour drong Wing Commander Gibson er sterk op aan om op operaties te blijven en hij werd uitgekozen om een suadron te leiden – No 617 Squadron – dat toen werd geformeerd voor een specifieke taak.
Onder zijn inspirerende leiding heeft dit squadron nu een van de meest verwoestende aanvallen uit de oorlog uitgevoerd: het doorbreken van de Möhne en de Ederdam in de Roer. De taak was er een vol van gevaar en moeilijkheden. Wing Commander Gibson deed zelf de eerste aanval op de Möhne dam. Hij daalde tot op een paar meter boven het water en kreeg de volle laag van de luchtafweer maar voerde zijn aanval met grote nauwkeurigheid uit. Daarna bleef hij een half uur zeer laag rond cirkelen om het vuur aan te trekken zodat de volgende toestellen die de dam om beurten aanvielen, een zo vrij mogelijke run hadden.
Wing Commander Gibson leidde toen de rest van de formatie naar de Ederdam waar hij met volledige minachting voor eigen veiligheid zijn tactiek herhaalde door het vuur aan te trekken zodat de aanval met succes kon worden uitgevoerd.
Wing Commander Gibson heeft nu 170 operationele vluchten gemaakt, in totaal meer dan 600 uur. Gedurende zijn hele operationele loopbaan, op eigen verzoek bij uitzondering verlengd, heeft hij leiderschap, vastberadenheid en moed op het hoogste niveau getoond.

Het Victoria Cross van Wing Commander Guy Gibson is tentoongesteld in het Royal Air Force Museum in Hendon, Groot-Brittannië.

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Wing Commander (Luitenant-Kolonel-Vlieger)
Toegekend op:
3 december 1943
Uitgereikt voor:
Operatie Chastise
Legion of Merit - Commander (LoM - C)
Aanbeveling:
Wing Commander Guy Penrose Gibson, RAF commandeerde een speciaal opgericht squadron dat de verwoesting van de Möhne en Ederdammen tot stand bracht waardoor uitgestrekte delen van vijandelijk gebied overstroomden en de mogelijkheden van de vijand ernstig gehinderd werden.
Wing Commander Gibson leidde persoonlijk de formatie die de Möhnedam aanviel. Hij zette van uiterst geringe hoogte en onder zwaar afweervuur de aanval door en cirkelde daarna opzettelijk een half uur boven het doel om het vijandelijk vuur aan te trekken en de nadering naar het doel voor de resterende toestellen van zijn squadron te vergemakkelijken.
Na de verwoesting van de Möhnedam leidde Wing Commander Gibson zijn squadron naar de Ederdam en gebruik makend van dezelfde tactiek voltooide hij de verwoesting van dat doel.
Tijdens de gehele operatie toonde Wing Commander Gibson het hoogste niveau van leiderschap en maakte zijn eigen veiligheid volledig ondergeschikt aan de succesvolle voltooing van zijn missie. zijn uitmuntende optreden en leiding zijn een inspirerend voorbeeld voor de strijdkrachten van de Geallieerde naties aan welker zaak hij een wezenlijke bijdrage heeft geleverd.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Verkregen met "FRANCE AND GERMANY" gesp.
Air Crew Europe Star

Bronnen

 • Foto 1: Public Domain
 • - Victoria Cross Reference
  - The Register of the Victoria Cross - uitgegeven door This Engeland 1997 - ISBN 0906324270
  - The History of the Victoria Cross
  - Rein Grabijn fotoarchief
  - The London Gazette Issue 34892 published on the 9 July 1940
  - The London Gazette Issue 35276 published on the 16 September 1941
  - Second Supplement to The London Gazette Issue 35791 published on the 17 November 1942
  - Third Supplement to The London Gazette Issue 36271 published on the 30 November 1943
  - Flying Magazine, February 1944, p. 150
  - Paul van Nieuwenhuyzen