TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Bosch, ten, Johan Jacob Diederik

Geboortedatum:
8 oktober 1914 (Den Haag, Nederland)
Overlijdensdatum:
20 juli 1943 (Leusden, Nederland)
Begraven op:
Nederlandse Oorlogsgraven Rusthof
Vak: 12. Rij: C. Graf: 158.
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Huwelijksmedaille 1937
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
2e Luitenant
Toegekend op:
2 januari 1950
Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het najaar van 1941 toegetreden tot een grote inlichtingengroep belangrijke medewerking daaraan te verlenen, waardoor mede door zijn toedoen deze groep later uitgroeide tot een zeer belangrijke bron van militaire berichtgeving voor de Regering te Londen. Daarbij niet alleen waardevolle militaire gegevens te verzamelen, doch ook door het doorgeven er van regelmatig verbinding te onderhouden met een uit Engeland gezonden agent, totdat hij in november 1942 door de vijand gevangen werd genomen. Tenslotte door zich tijdens zijn gevangenschap voorbeeldig te gedragen. Na ter dood te zijn veroordeeld, werd hij in juli 1943 gefusilleerd. Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

KB nr 9 (postuum uitgereikt)
Bronzen Kruis (BK)

Bronnen