De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Bouwense, Dingines Cornelis

Geboortedatum:
24 september 1908 (Middelburg, Nederland)
Overlijdensdatum:
7 juni 1997 (Koudekerke, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
11 september 1952
Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als verbindingsofficier voor het district West-Zeeuwsch-Vlaanderen van de O.D. (Ordedienst) in de laatste maanden van de bezetting, toen het district door de oorlogsgebeurtenissen geeisoleerd was en het alleen door de radio mogelijk was verbinding met WALCHEREN te onderhouden. Hij heeft alles in het werk gesteld om deze verbinding met een geheime zender tot stand te brengen en in stand te houden waarbij herhaaldelijk groot risico werd gelopen. Teneinde het gewestelijk commando van de O.D. (Ordedienst) op WALCHEREN waardevolle inlichtingen te kunnen verschaffen, heeft hij in de tijd dat de waterverbinding van West-Zeeuwsch-Vlaanderen naar WALCHEREN voor burgers niet meer bestond, de overtocht per Duits oorlogsvaartuig gemaakt, met alle risico's daaraan verbonden.
KB nr 13
Kruis van Verdienste (KV)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau (ON.5)

Bronnen

Foto