TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Altena, van, Arnoldus

Geboortedatum:
16 april 1910 (Gorinchem, Nederland)
Overlijdensdatum:
28 februari 1980 (San Pedro de Alcantara, Spanje)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

1 april 1931: LTZ3 KMR
16 december 1933: LTZ2 KMR
16 augustus 1942: LTZ1 KMR

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Luitenant-ter-Zee 2e Klasse
Eenheid:
Onze Onderzeeboot "O 19", Koninklijke Marine
Toegekend op:
14 januari 1943
"Het aan boord van Onze Onderzeeboot "O 19" tijdens den strijd in den Nederlandsch-Indischen Archipel onder moeilijke omstandigheden betoonen van moed, voortvarendheid en plichtsbetrachting bij het vervullen van den hem opgedragen taak, meer in het bijzonder het in belangrijke mate bijdragen tot het succesvolle verloop van een actie in de door den vijand beheerschte Zuid-Chineesche Zee op 10 Januari 1942, waarbij overdag twee zwaar beladen vijandelijke koopvaardijschepen tot zinken werden gebracht en het na den zeeslag in de Java-Zee onder intensieve vijandelijke onderzeebootafweer veilig overbrengen van de boot naar Ceylon."

KB nr 3
Bronzen Kruis (BK)

Bronnen

Foto