Jackson, Robert Stennett

Overlijdensdatum:
4 april 1945
Begraven op:
Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest Hannover
Vak: 15. Rij: E. Graf: 12.
Nationaliteit:
Britse (1801-heden, Koninkrijk)

Biografie

29 maart 1941: 2nd Lieutenant The King's Shropshire Light Infantry

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
HQ, 159th Infantry Brigade, 11th Armoured Division, British Army
Toegekend op:
1 maart 1945
Uitgereikt voor:
Operatie Market Garden
Samenvatting:
Aanbeveling:
In de nacht van 21 op 22 september 1944 in Zomeren, kreeg 1 Hereford opdracht een bruggenhoofd te vormen aan het Willemskanaal. 's Nachts sloegen genietroepen een klasse 40 brug over het kanaal om elementen van de Brigade in staat te stellen bij het eerste licht over te steken.
Lt. Jackson, een van de IO's van het brigadehoofdkwartier werd aangewezen om de bruginspecteur te assisteren en betrok om ongeveer 19:00 uur een post dicht bij de bouwplaats.
Het Uur U voor de oversteek van 2 compagnieŽn infanterie van 1 Hereford was vastgesteld op 19:30. Tegen 21:00 waren 3 compagnieŽn infanterie met succes overgestoken en groeven zich in op de andere oever. De vijand, die defensieve stellingen had betrokken vlakbij de andere oever legde het gebied rond de brug onder zwaar vuur van mortieren en artillerie en deed een tegenaanval op de compagnieŽn die al waren overgestoken. Deze tegenaanval kwam zo plotseling en werd zo vastberaden uitgevoerd dat die een tijdelijk succes bereikte.
Lt. Jackson, die het kritieke van de situatie inzag, verzamelde zelf achterblijvers in het gebied rond de brug en leidde ze over de smalle sluisdeur naar de overkant. Hij gaf ze over en keerde terug om rapport uit te brengen aan het brigadehoofdkwartier vanuit het gebied rond de brug. Tegen die tijd waren vijandelijke sluipschutters er in geslaagd door te dringen tot dicht bij de bouwplaats en met vuur van kleine wapens en mortieren dwongen ze de genisten en de rest van de bouwploeg zich tijdelijk terug te trekken.
Daardoor niet afgeschrikt verzamelde Lt. Jackson, nadat hij rapport had uitgebracht en de bouwploeg zich had teruggetrokken, nog meer achterblijvers in het gebied rond de brug en voerde hen op eigen intiatief over het kanaal. Hij zette de lokale defensie van het kleine bruggenhoofd op, verzamelde toen een groep van 15 man die in het donker verdwaald waren en trok naar de rand van het bruggenhoofd.
Nadat hij contact had gemaakt leidde hij zelf zijn kleine groep buiten de perimeter aan weerszijden van de hoofdweg naar Asten om het gebied van vijanden te zuiveren en een kleine duiker veilig te stellen zo'n 400 meter van het bruggenhoofd. Ondanks de sterke vijandelijke tegenstand en het feit dat zijn groep was uitgedund tot zo'n half dozijn mannen Ė 2 ervan waren door Duitsers in man tegen man gevechten gedood Ė bereikte hij de duiker en liet de rest van zijn groep posities innemen. De vijand lag nu ongeveerr 30 meter verder. Gebruik makend van het beetje dekking dat het terrein bood beheerste Lt Jackson met zijn geweer en zijn handgranaten het terrein; hij nam een aantal dode en gewonde vijanden voor zijn rekening.
Hij was zich ervan bewust dat zijn groep te klein was om een veel sterkere vijand aan te vallen, daarom beperkte hij zich in de resterende uren van duisternis tot het van dichtbij hinderen van de vijand en het afslaan van elke poging tot een tegenaanval door de vijand.
Pas om 07:30 staken onze tanks de brug over. Lt Jackson bleef op zijn ongedekte positie tot het terrein stevig in onze handen was. Op zijn vooruitgeschoven positie was hij in staat de aanvallende tanks te steunen door een groot aantal Duitsers te doden die probeerden de tanks met kleefmijnen en fosforbommen aan te vallen.
Het lijdt geen twijfel dat het succes van deze operatie, waardoor een klas 40 brug gebouwd kon worden, grotendeels te danken was aan de persoonlijke moed van Lt Jackson. Het was door zijn opmerkelijke leiderschap en moed tedanken, op een plaats waar hij helemaal niet hoefde te zijn, dat het bruggenhoofd werd behouden tegen wat later een aanzienlijke vijandelijke strijdmacht bleek te zijn. Opgesteld op 2 oktober 1944.
Bijzonderheden:
In eerste instantie voorgedragen voor een MC maar opgewaardeerd naar een DSO
Distinguished Service Order (DSO)

Bronnen