TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Rij, van, Jacob Leendert

Geboortedatum:
5 oktober 1906 (Bolnes, Nederland)
Overlijdensdatum:
29 april 1945 (Zevenhuizen (ZH), Nederland)
Begraven op:
Gezamenlijk Graf Verzetslieden & Amerikaanse Piloot Kerkhof bij Herv. oude kerk
Nationaliteit:
Nederlandse

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Compagnie-commandant
Eenheid:
Stoottroepen Gewest Delft, Binnenlandse Strijdkrachten (BS), Nederlands Verzet
Toegekend op:
10 april 1953
"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als compagniescommandant van het Strijdend gedeelte der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) te ZOETERMEER. Genoodzaakt zijnde om onder te duiken was hij op 29 April 1945 aanwezig in een jachthuis aan de Rotte toen dit huis tegen de avond omsingeld werd, nadat de wachtposten buitenshuis waren overmeesterd.

In het huis waren onder meer 7 leden van geallieerde vliegtuigbemanningen ondergedoken, zomede zijn onmiddellijke Chef, de plaatselijk Commandant van ZOETERMEER. Deze besloot onmiddellijk tot gewapende tegenweer, deelde de wapens uit, doch werd direct daarop in het hoofd getroffen door het Duitse vuur, waarop van Rij het commando overnam en het huis verliet om zich al schietende een weg te banen en de overige bewoners een aftocht te verzekeren. Inderdaad is hem dit gelukt, doch ten koste van zijn eigen leven en dat van een Amerikaans militair."

Postuum toegekend (K.B. nr 54)
Bronzen Leeuw (BL)

Bronnen