TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Fürstner, Johannes Theodorus

Geboortedatum:
16 januari 1887 (Amsterdam, Nederland)
Overlijdensdatum:
15 september 1970 (Den Haag, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Bevorderingen:
16 september 1906: Adelborst
1908: Luitenant-ter-Zee 2e klasse
1918: Luitenant-ter-Zee 1e klasse
1935: Kapitein ter zee
1936: Schout-bij-nacht
1937: Vice-admiraal
15 februari 1942: Luitenant-admiraal
26 augustus 1945: Eerste officier (EO)

Militaire carriere:
1 januari 1936 tot mei 1940: Chef marinestaf
Mei 1940 tot 1 september 1945: Bevelhebber der zeestrijdkrachten

Politieke carrière tijdens de Tweede Wereldoorlog:
27 juli 1941 tot 23 februari 1945: Minister van Marine

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein-ter-Zee
Toegekend op:
7 juli 1933
Officier de l' Ordre National de la Legion d'Honneur
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein-ter-Zee
Toegekend op:
22 maart 1934
Kungliga Svärdsorden - Commander 1st Class
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Vice-admiraal
Toegekend op:
15 mei 1938
Grootkruis in de Kroonorde
Rang:
Vice-admiraal
Toegekend op:
1 juli 1939
Grand Officier de l' Ordre National de la Legion d'Honneur
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Vice-admiraal
Toegekend op:
16 juli 1940
"Voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten als Chef van den Marinestaf in Nederland op krachtige en doelbewuste wijze de operaties van de zeestrijdkrachten geleid en nadat de krijgsbedrijven aldaar moesten worden gestaakt zoodanige maatregelen genomen, dat een groot deel van de schepen, de marinevliegtuigen en het personeel naar Engeland konden worden overgebracht teneinde den strijd aldaar voort te zetten; daarbij met een deel van zijn staf onder moelijke en gevaarvolle omstandigheden met gebrekkige hulpmiddelen de overtocht van Scheveningen naar Duinkerken volbracht en vandaar naar Engeland overgestoken, waar hij zonder verwijl de organisatie van de vloot ter hand heeft genomen, zoodat deze spoedig wederom in staat was den strijd voort te zetten."
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw (NL.2)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Luitenant-Admiraal
Toegekend op:
1 januari 1941

Honorary
Commander of The Most Honourable Order of the Bath (KCB/DCB)
Rang:
Eerste Officier (EO)
Toegekend op:
1948
Inhuldigingsmedaille 1948
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (NL.3)
Officier in de Orde van Oranje Nassau (ON.4)
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Luitenant-ter-Zee 1e Klasse
Mobilisatiekruis 1914-1918

Bronnen