TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Nederlandse Oorlogsgraven Algemene Begraafplaats IJlst

Op de Gemeentelijke Begraafplaats in IJlst liggen de graven van:

Gerrit Kaspersma, soldaat, overleden in Cornwerd, 12-05-1940.

Ook de volgende verzetsleden liggen hier begraven:
Jurjen Hoomans, landarbeider, lid verzet, overleden in Nijemirdum, 06-04-1945.
Hendrik Huizinga, visser, lid verzet, overleden in Nijemirdum, 06-04-1945.

De graven hebben een 2 meter hoog en smal zuiltje, bekroond met een gebeeldhouwde vlam en de Nederlandse leeuw in reliŽf, genaamd: "Toortsen branden op de terpen".

Tekst op de zuil:

FALLEN YN 'E STRIID
TSJIN ŘNRJOCHT EN SLAVERNIJ
DAT WIJ YN FREDE FOAR
RJOCHT EN FRIJDOM WEITSJE

GEVALLEN IN DE STRIJD
TEGEN ONRECHT EN SLAVERNIJ
OPDAT WIJ IN VREDE VOOR
RECHT EN VRIJHEID WAKEN


Op de Algemene begraafplaats van IJlst is ook het graf van de volgende persoon, die vocht voor Nederland en die zijn leven heeft gegeven in de oorlog in Afghanistan en/of Operation Enduring Freedom:

12 januari 2008 , Korporaal Aldert Poortema, 22 jaar oud

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

53.007032, 5.627094

Lees meer (2)