Festung Königsberg - Fort VII "Herzog von Holstein"

Dit 19de eeuws fort was onderdeel van vesting Königsberg en werd in de laatste oorlogsmaanden van 1945 gebruikt voor de verdediging van deze stad tegen het Rode Leger. Bij het fort staat tegenwoordig een klein museum.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

Gerelateerde boeken

Red Storm On The Reich
The Fall of Hitler''s Fortress City
Berlin 1945