De volgende tekst staat op het monument:

Ter gedachtenis aan onzen illegaal werker
Jaap Ruyter
geb. 2 april 1897

Hij stierf 22 dec. 1944 de heldendood als slachtoffer van Duitsche wreedheid, omdat hij zijn vaderland trouw bleef en zijn evenmensch lief had.

Ook stierf de heldendood
13 febr. 1945 zijn zoon Jan geb. 24 nov. 1922
en Jacobus Jonker
oud 48 jaar overl. te Oranieenburg 7-3- '45

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Arjan Vrieze
  • Foto's: Arjan Vrieze