Festung Königsberg - Fort VI "Königin Luise"

Dit 19de eeuws fort was onderdeel van vesting Königsberg en werd in de laatste oorlogsmaanden van 1945 gebruikt voor de verdediging van deze stad tegen het Rode Leger. Tijdens de slag werd het fort niet veroverd maar wel omsingeld.

Het fort tegenwoordig:
Fort II is momenteel in privé bezit.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

Gerelateerde boeken

The Fall of Hitler''s Fortress City
Berlin 1945
Red Storm On The Reich