TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Duits Oefenterrein ‘Schijnboten’ Westelbeers

Op de Landschotse Heide zijn door de Duitsers zogenaamde ‘schijnboten’ aangelegd. In verband met de de stationering van de Duitse bommenwerpers op vliegveld Welschap was er behoefte aan een oefenterrein. In het gebied nabij de vennen Keijenhurk en Wit Holland op de Landschotse Heide werd een ‘haven’ aangelegd met ‘schijnboten’. Deze schijnboten waren zandruggen met een lengte van ongeveer 50 meter en een breedte van 7 meter. Ze waren omringd door een geul. Het gebied lag laag dus was ook makkelijk onder water te zetten. Om alles zo realistisch mogelijk te doen lijken, stonden op de ‘schijnboten’ ook nog houten kajuiten. In totaal zijn er vijf schijnboten aangelegd, waarvan er nu nog drie te zien zijn op het gedeelte van de Landschotse heide dat niet is ontgonnen.

De Duitsers gebruikten voor de oefeningen oefenbommen. Deze ‘bommen’ waren van beton en hadden uitsparingen waarin buisjes met fosfor konden worden geplaatst. Zodra de bom op de grond viel brak het glas en ontvlamde de fosfor. Rook en vuur markeerden dan de locatie waar de projectielen waren neergekomen. Dit was zichtbaar vanuit het vliegtuig en vanuit de observatiebunker die enkele honderden meters ten zuidwesten was gebouwd aan wat nu de Ir. Metroppweg heet. Deze bunker staat er nog steeds.

Het oefenterrein is ook gebruikt door bommenwerpers met gewone bommen die niet gelost konden worden volgens plan. Zodoende konden deze vliegtuigen veilig landen. Deze bommen lieten dan vaak flinke kraters achter, waarin door de jeugd na de oorlog werd gezwommen.

Ook zijn na de oorlog veel oefenbommen in de buurt van het oefenterrein door agrariers gevonden bij het omploegen van hun akkers en weilanden. In de omgeving zijn deze bommen te vinden als markering van de oprit van boerenerven. Soms beschilderd met een koe, dan eens met de Nederlandse driekleur.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Kees Boks
  • Foto's: Pascal de Graaf (1, 2, 3, 4), Kees Boks (5)