TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Wals voor wegenaanleg

Aan de andere zijde van de D 130 staat een wals om de wegen rondom Schirmeck- La Broque aan te leggen. De tekst op het informatiebordje geeft het volgende weer:

Un des rares souvenirs
du camp de SCHIRMECK-LABROQUE
(VORBRUCK au temps de l'occupation)
qui était situé à 12km d'ici dans la
vallée.
Ce rouleau compresseur, utilisé pour l'aménagement des routes,
était mû par traction humaine.

Een van de zeldzame herinneringen
van het SCHIRMECK-LABROQUE kamp
(VORBRUCK ten tijde van de bezetting)
die zich 12 km van hier in de
vallei.
Deze stoomwals, gebruikt voor wegverbetering,
werd aangedreven door menselijke tractie.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Dick de Bruijne
  • Foto's: Dick de Bruijne