TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Atlantikwall - FluWa Leiderdorp

De Leiderdorpse bunker is in 1942 gebouwd voor de Deutsche Wehrmacht als onderdeel van de Atlantikwall. Sinds juni 2016 is het beton weer boven water gekomen in de Munnikenpolder langs de snelweg; het Duitse verdedigingswerk was opgeslokt door het baggerdepot dat hier lag voor de aanleg van de HSL.
De bunker lag midden in de weilanden aan een kade die uitkwam bij De Does. Rondom de post lag een dubbele prikkeldraadversperring en verder niets. De pannenfabriek en het verenigingsgebouw aan de hoofdstraat in Leiderdorp werden gesloopt voor het schootsveld van deze bunker. De bunker stond met een telefoonlijn in verbinding met andere posten waar de waarnemingen werden verwerkt en bevelen werden gegeven om jachtvliegtuigen in te zetten tegen de waargenomen bommenwerpers.
Het bouwwerk is een zogeheten een ĎFluWaí; een Flugwache stelling. De bunker was oorspronkelijk slecht een observatiepost en bestond uit een los manschappenverblijf en een glazen waarnemingskoepel; te herkennen aan de zeshoekige opening op de hoek van de bunker. Aan de buitenkant van de observatiepost is nog een verticale uitsparing in het beton te zien; het is de bevestiging voor een antenne, wat ook blijkt uit een paar openingen voor kabels die eronder zijn aangebracht.
De verschillen in de structuur van het beton bevestigen dat de grote betonnen bunker later tegen de observatiepost is aangebouwd. Nog weer later is de Tobruk ernaast gebouwd; dit eenmansbunkertje ligt nu scheef naast de rest van het bouwwerk en werd gebruikt als mitrailleursnest. De bunker en zijn ruimtes hadden verschillende functies; zo is rechts naast de ingang de ĎTagesraumí; deze bakstenen aanbouw vormde het woonverblijf voor de achtkoppige bemanning van de post. Twee vensters boden uitzicht op het polderland, voor zover dat niet werd belemmerd door aarden wallen. Bij een beschieting konden ze schuilen in de grote betonnen ruimte ernaast, waarin ook geslapen werd.

Let op: Om de broedende weidevogels te beschermen kan het zijn dat het stukje polder waar de bunker staat van 15 maart tot 15 juni gesloten is.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Erik Olierook
  • Foto's: Olga Blok