TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Monument van de Genie

Op 2 december 1924 wordt het " Monument van de Genie " ingehuldigd door Koning Albert I ter verheerlijking van het offer van 1126 doden van de Genie tijdens de oorlog 1914-1918.

Op het voetstuk van het standbeeld lezen we in de twee landstalen :
"Het zwaard dat deze
denker op zijn hart drukt,
is het zinnebeeld van de eer,
de rechtschapenheid en de
getrouwheid aan de plicht ;
zijn gedachten gaan naar
degenen die hun leven offer-
den om aan die hoge deug-
den trouw te blijven Ö"

Aan de twee uiteinden van het monument staat de tekst .
"Aan de onzen, die vielen voor de verdediging van het Vaderland en de eer van hun wapens".

Maar voortaan moest men aan de herinnering van de oudstrijders van 14-18 ook die verbinden van alle Geniemannen die vielen tijdens de tweede wereldoorlog.
De twee jaartallen "1940 Ė 1945" werden in september 1948 gegraveerd ter nagedachtenis van de doden van de 30 bataljons en twee onafhankelijke compagnieŽn van de veldtocht van 1940, van die van het Regiment der Transmissies van 40, van de 10 bataljons Pioniers, Legergenie en Ontmijners alsook van de 7 Technische of ConstuctiecompagnieŽn van de veldtocht 1944 Ė 1945.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Marie-Christine Vinck
  • Foto's: Marie-Christine Vinck