TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gedenkteken Cie Sapeurs-Pontoniers Schuilplaats voor 20 Manschappen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het gebied tussen de IJzer en de spoorweg Nieuwpoort-Diksmuide onder water gezet om zo de Duitse opmars te stoppen. Hiervoor worden op 29 oktober 1914 de sluisdeuren van het overlaat van Veurne-Ambacht aan het sluizencomplex in Nieuwpoort geopend.
Voor het onderhoud van de sluizen om de onderwaterzetting in stand te houden werd er een compagnie Sapeurs-Pontoniers opgericht onder bevel van de kapiteins Thys en Umť.
Vandaag vind men in de omgeving van de Ganzenpoot nog gedenkplaten die de locaties van de schuilplaatsen van deze manschappen aanduidden.

Deze gedenkplaat herinnerd aan de schuilplaats voor 20 manschappen.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Jhonny Bastiaensen
  • Foto's: Jhonny Bastiaensen