TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Onderwaterzetting Het Geleide Sluisje Nieuwpoort

Op 21 oktober 1914 zag de situatie er op het Nieuwpoortste bruggenhoofd zo slecht uit dat het opperbevel toelating gaf om toch het meest westelijke gedeelte van de polder op de noordelijke oever van de IJzer, de kreek van Nieuwenhamme, onder water te zetten met de hulp van het Geleide sluisje.
Omdat de Fransen vasthielden aan het plan om spoedig een offensief te beginnen langsheen de kust, was het uitgesloten grote inundaties op de rechteroever door te voeren.
Door echter de onderwaterzetting te beperken tot deze oude arm van de IJser had het maneuver nu een tactische betekenis gekregen: de rechterflank van het bruggenhoofd van Lombardsijde beschermen.
Vermits het te gevaarlijk was om tijdens de dag op het sluizencomplex te circuleren werd afgesproken dat Geeraert en Luitenant FranÁois met enkele geniesoldaten 's nachts naar het sas zouden gaan om de deuren op te halen.
De dag nadien stelde men vast dat de opzet was geslaagd en de polder was ondergelopen waardoor het voor de Duitsers onmogelijk werd om nog aanvallen uit te voeren.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Jhonny Bastiaensen
  • Foto's: Jhonny Bastiaensen (1, 2, 3), Stadsarchief Nieuwpoort (4)