TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Herdenkingsroute 100 jaar Groote Oorlog - Informatiebord 4

De oorlog van í14-í18 leeft voort in het collectieve geheugen." Poor little Berlare " speelde een belangrijke rol door de moedige weerstand van soldaten en burgers.
Om het verhaal blijvend te herinneren werkte de cultuurdienst van Berlare samen met de heemkundigen een fietsroute uit ter gelegenheid van "100 jaar Groote Oorlog ".

De fietsroute is 40 km lang en loopt over de gemeenten : Uitbergen, Overmere, Donk, Berlare en Zele. Ze begint in de Veerstraat in Uitbergen aan het voormalige brughuis aan de Schelde en eindigt aan het museum van het Donkmeer.
Op 30 belangrijke locaties werden infoborden geplaatst met links een historische uitleg en rechts een foto. Daaronder de te volgen weg naar het volgende infobord.

Infobord 4 : " Windmolen - 1914 Ė 1935 "


Bron : cultuurdienst Berlare.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Marie-Christine Vinck
  • Foto's: Marie-Christine Vinck