TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Voormalige Kazerne Wittich

In de jaren 30 werden er verschillende kazernes gebouwd in Kassel en 1 van die kazernes was de Wittich Kazerne, die in gebruik werd genomen in 1935.

De kazerne werd vernoemd na Luitenant-Generaal von Wittich, die commandant was van de 22ste Infanterie divisie tijdens de Duitse/Franse oorlog van 1870/1871.
Om hem voor zijn verdiensten te eren hernoemde Kaiser Wilhelm het 83ste infanterie regiment naar Infanterie Regiment von Wittich.

Na de Eerste Wereldoorlog, dus gedurende de tijd van de Reichswehr, werd de traditie van het 83ste regiment (von Wittich) overgenomen door het IIIde Preußischen Jägerbataillon,Infanterie Regiment 15. Dit bataljon zou de basis vormen in de jaren na 1935 voor het 15de gemotoriseerde infanterie regiment en had als standplaats Kassel, Wittich Kazerne vanaf 1938.

Dit regiment was onderdeel van de 29ste infanterie divisie, ook bekend als Falke Division and nam deel aan de annexatie van Tsjecheslowakije, de veldslag in Poland, Frankrijk, operatie Barbarossa en de veldslagen rondom Moskou en Stalingrad. In Stalingrad werd de divisie inclusief het 15de regiment volkomen vernietigd op 21 januari 1943.
In het voorjaar van 1943 werd de 345ste divisie gebruikt als basis voor de volledig nieuwe 29ste divisie en zij werd overgeplaatst naar Sicilie en werd daar omgenoemd naar de 29ste Panzergrenadier divisie. Vervolgens namen ze deel aan de slagen om Salerno, Anzio en San Pietro, waarna zij in het noorden wederom werden vernietigd door het Britse leger net voor het einde van de Tweede Wereld oorlog.

Het 15de infanterie regiment is helaas bekend vanwege 2 bloedbaden die zij aangericht hebben:
• Polen 1939: het bloedbad van Ciepielow, waar het 15de infanterie regiment tenminste 250 Poolse soldaten van het 74ste infanterie regiment heeft vermoord.
• Italy 1945: Het bloedbad San Martino di Luparo waarbij burgers gebruikt warden als schild tijdens aanvallen van partizanen en waarbij ze minstens 125 burgers doodgeschoten hebben.

Na de Tweede Wereld oorlog werd de kazerne tijdelijk gebruikt om er burgers in te huisvesten.
Tegenwoordig is het voormalige gebied waar de kazerne was een woonbuurt met schools en huizen.

In foto 1 en 2 is de voormalige ingang zichtbaar met in het midden de originele steen van de poort en foto 3 toont het toenmalige excercitie terrein wat nu een park is,

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Gio Theunissen
  • Foto's: Gio Theunissen