Bevrijdingsmonument Vlaardingen

Het bevrijdingsmonument is een beeld met drie bronzen figuren, een man, een vrouw en een kind. Ze staan op een gemetselde sokkel van ruim een meter hoog.

Op het voetstuk staat:
ĎEre onze strijders 1940-1945í

Om het monument heen staan nog een stenen muurtje met daarop de tekst: ĎStandvastich ghebleven mijn hert in teghenspoetí.

Het beeld staat midden op het Verploegh-Chasseplein in Vlaardingen. Hier wordt ook ieder jaar de dodenherdenking gehouden.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Pieter Schlebaum
  • Foto's: Pieter Schlebaum