TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Monument Boy Ecury

Dit monument herdenkt Segundo Jorge Adelberto "Boy" Ecury, die gefusilleerd werd op de Waalsdorpervlakte op 6 november 1944.

Teksten op het monument:
Voorzijde:
NIEMAND HEEFT GROOTER LIEFDE DAN HIJ,
DIE ZIJN LEVEN GEEFT VOOR ZIJN VRIENDEN.

JOH. 15-13.


Linkerzijde:
HIJ WAS EEN GROOT ZOON VAN HEN DIE ONDER
ONZE NEDERLANDSCHE DRIEKLEUR LEEFDEN
EN STREDEN.
MET TROTS ZAL IK ZIJN DADEN BLIJVEN
GEDENKEN.

H.M. KONINGIN WILHELMINA.


Rechterzijde:
"IN HET HUIS VAN MIJN OUDERS IS ER
GEEN PLAATS VOOR EEN VERRADER"

S.J.A. (BOY) ECURY

HIJ STELDE ER EEN EER IN OM EEN EVEN FLINKE
HOUDING AAN TE NEMEN ALS ONZE VRIEND, DIE
WIJ DEN VORIGEN AVOND HADDEN ZIEN WEGGAAN
EN ZEI, DAT HIJ MET EEN GLIMLACH OP DE
LIPPEN ZOU STERVEN.


Achterzijde:
SEGUNDO JORGE ADELBERTO
(BOY) ECURY

GEBOREN OP ARUBA DE 23STE APRIL 1922

STRIJDEND LID VAN DE NEDERLANDSE VERZET- EN
BEVRIJDINGS-BEWEGING GEDURENDE DE
TWEEDE WERELD OORLOG, IN WELKE
ORGANISATIE HIJ MET ONWANKELBARE
MOED OPTRAD.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

12.514258, -70.032759