TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Oorlogsmonument Oostkapelle

Het monument van Oostkapelle voor alle Oorlogsslachtoffers.

Het is geplaatst aan de zijkant van de kerk.

Een wit marmeren zuil.
Aan de bovenkant van de zuil in brons, het wapen van de Provincie Zeeland met de tekst:
"Luctor et Emergo".

Op het monument de tekst:
"Indachtig
hen
die voor
ons
vielen

`40 - `45"


Aan de achterkant op het terrein van de kerk zijn verscheidene graven van burgerslachtoffers te vinden, omgekomen in de strijd om Walcheren in 1944.
Deze slachtoffers zijn hier begraven omdat het terrein van de kerk boven het water lag na de inundatie (Z.g. noodgraven).

Men heeft hen hier laten rusten omdat de dorpsbebouwing aan de achterkant van de kerk, meer naar achteren verplaatst werd tijdens de wederopbouw van Oostkapelle.

Andere burgerslachtoffers van deze strijd werden toen tijdelijk in de duinen begraven omdat er bij de kerk geen plaats meer was.
Zij zijn na de droogmaking van Walcheren verplaatst naar de Algemene Begraafplaats van Oostkapelle.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)