TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Ossuarium van Douaumont

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de slag om Verdun (1916). In het monument zijn de stoffelijke overschotten van naar schatting 130.000 onbekende Franse en Duitse soldaten, die in de slag zijn gesneuveld, bijgezet. Bezoekers aan dit monument kunnen behalve de stoffelijke overschotten ook plaquettes met de namen van de Franse gevallenen bezichtigen.

Een paar van deze namen zijn van Franse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Verdun zijn gesneuveld. Ook worden hier Franse Indochina (1946-1954) en Algerije (1954-1962) veteranen herdacht.

Op de 137 meter lange gevel zijn de schilden aangebracht van de Franse maar ook buitenlandse steden die tot de bouw hebben bijgedragen. Op de as van de toegangspoort verheft zich een 46 meter hoge toren. Die toren in de vorm van een houwitsergranaat, het projectiel dat zovele lichamen heeft verscheurd, maar voorzien is van het kruis dat aan al die offers zin zou moeten geven. Op de top staat een lantaarn met vier witte en rode schijnwerpers rond een 2.300 kg zware klok. In de maanden juli en augustus zwaait het rood/witte licht van de schijnwerper elke nacht als een vuurtoren over het slagveld. Buiten het "seizoen" enkel tijdens de weekends.

In de gang zijn achttien nissen aangebracht met elk twee granieten graftomben, die door steden of departementen zijn geschonken. Daarin liggen de beenderen en schedels van ongeveer 130.000 niet geÔdentificeerde Franse en Duitse gesneuvelden. Buiten aan de achterkant zijn raampjes gemaakt waardoor je de knekelhopen en schedels ziet liggen.
Boven elke graftombe is de naam te lezen van de slagveldsector waarop de geraamten zijn aangetroffen. Aan beide uiteinden van de gang heeft men een 150 kubieke meter grote grafkelder moeten inrichten om er de gebeenten uit de te overladen sectoren onder te brengen.
Boven elk van die grafkelders staat een schild uit graniet, waarop men bij plechtigheden de herdenkingstoorts ontsteekt.

De vloer van de gang is uitgevoerd in mozaÔektegels, die de militaire orden van Frankrijk uitbeelden: in het midden, het erekruis van het Legion d'Honneur, op beide uiteinden de Medaille Militaire en ertussenin een reeks Oorlogskruisen.

In het verlengde van de ingangspoort biedt een fraaie deur toegang tot de katholieke kapel, waar een ontroerende piŽta boven het hoofdaltaar de pelgrims verwelkomt. De piŽta is ontworpen door beeldhouwer Elie-Jean Vťzien.
Op de boog boven de deur staat de tekst : " Kapel geschonken door de katholieken van Frankrijk, BelgiŽ, Canada, Zwitserland en de Verenigde Staten."
De glasramen verbeelden gevechtsscŤnes. Onderaan staat bij "In memoriam" de naam van een gesneuvelde. Het zijn schenkingen van de families en zijn het werk van meesterglasschilder Desvallieres.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Kaj Metz + Marie-Christine Vinck
  • Foto's: Lennard Bolijn (1,3) & Kaj Metz (2) & Marie-Christine Vinck (4,5)