Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest Suez

Op de oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest Suez zijn 377 graven uit de Tweede en 513 uit de Eerste Wereldoorlog. De graven uit de Tweede Wereldoorlog zijn vooral afkomstig van het garnizoen in Suez. Op de begraafplaats zijn enkele special memorials voor graven waarvan de plaats niet exact bekend zijn. Ook zijn er oorlogsgraven met een andere nationaliteit en naoorlogse graven.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)