Mausoleum Chinese 19e Route Leger

Deze mausoleum bevat de stoffelijke overschotten van een groot aantal Chinese soldaten en 2 generaals van het 19e Route Leger die tijdens "28 Januari Slag" in 1932 zijn gesneuveld. Deze slag was de voorbode op wat later de Tweede Sino-Japanese Oorlog (1937-1945) wordt genoemd. Ook zijn hier monumenten gewijd aan die oorlog.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)