Duitse Bunker

Deze Duitse bunker is in 1943 gebouwd als onderdeel van een verdedigingslijn dat Koningsberg moest beschermen tegen een mogelijke dreiging vanuit het oosten. De bunker zag in 1945 strijd.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)