Tankversperring Watersnip

Hier is het complete betonblok zichtbaar van de tankversperring (ook Vechtwagenhindernis genoemd) op de dijk wat onderdeel was van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ook van de Stelling van Amsterdam. In het blok werden stalen asperges gestoken.

De versperring werd gebouwd in 1939-1940.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)