Voormalige Gestapo-gevangenis

Dit 18e eeuwse kloostergebouw diende tussen 1941 and 1943 als Gestapo gevangenis.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

Gerelateerde boeken

De verhoren
Hitler - Hoogmoed 1889-1936
Discipelen van de duivel
Hitler - Vergelding 1936-1945
Encyclopedie van de Holocaust
Hitlers moordenaars