Voormalige Gestapo-gevangenis

Dit 18e eeuwse kloostergebouw diende tussen 1941 and 1943 als Gestapo gevangenis.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

Gerelateerde boeken

Discipelen van de duivel
Hitler - Hoogmoed 1889-1936
Hitlers moordenaars
Encyclopedie van de Holocaust
De verhoren
Hitler - Vergelding 1936-1945