…glise Saint-Joseph

In de kerk van Waterloo, gelegen tegenover het Wellington Museum, vindt u veel monumenten en plaquettes ter meerdere glorie van de eenheden, manschappen en officieren die in de veldtocht van 1815 streden bij Ligny, Quatre Bras en Waterloo.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)