"My heart is broken by the terrible loss I have sustained in my old friends and companions and my poor soldiers. Believe me, nothing except a battle lost can be half so melancholy as a battle won." - Duke of Wellington

In 2015 was het 200 jaar geleden dat de Slag bij Waterloo plaats vond, TracesOfWar neemt u mee terug naar het slagveld waar in al die jaren nauwelijks iets veranderd is. We behandelen de belangrijkste punten waaronder de laatste overwinning van Napoleon bij Ligny, de vertragende acties van de Prins van Oranje bij Quatre Bras en uiteraard het slagveld rond Waterloo waar de Duke of Wellington Napoleon wist te verslaan.