TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Duitse 622-Bunker Antwerpen

Deze Duitse bunker van het type 622 ligt in het Antwerpse Stadspark. De bunker maakte deel uit van de "Abschnitt Antwerpen", een deel van de Atlantikwall.

Tekst op de plaquette:

GEDENKTEKEN ROBERT VEKEMANS
03/02/1913 - 22/10/1998

Deze Duitse commandobunker uit de 2de wereldoorlog is een historisch oorlogsmonument, maar vooral een herinnering aan Robert Vekemans, luitenant van de Genie en tevens burgelijk ingenieur bij de Dienst Bruggen en Wegen. In augustus 1944 nam het Duitse leger alle maatregelen om de haven van Antwerpen totaal te vernietigen. Wanneer het Britse 11th Arm. Div. op 4 september 1944 oprukt richting Antwerpen, wacht Robert Vekemans hen op ter hoogte van het Fort van Breendonk. Hij overtuigde Major John Dunlop, aanvoerder van een eskadron tanks van het 3rd R.T.R., om door een omtrekbeweging over de ondermijnde houten Van Enschodt-brug de bezetter in de rug aan te vallen. Overtuigd door deze geniale ingeving, gaf Major Dunlop de leiding aan Robert Vekemans over twee tanks en een pantserwagen. Hij slaagde erin om dit stoutmoedig kunstje uit te voeren. Hierdoor was de weg vrij en nog diezelfde namiddag konden de geallieerden optrekken tot in Antwerpen. Dankzij deze magistrale strategie in Klein-Willebroek en de inzet van het Antwerps verzet bleef de haven vrij intact en werden vele mensenlevens gespaard. Dit leverde Robert Vekemans vele eretekens op waaronder de medaille voor moed en zelfopoffering en het Military Cross persoonlijk opgespeld door Fieldmarshall B.L. Montgomery. Door de oprichting van dit gedenkteken sluit Antwerpen zijn toenmalige redder eindelijk in de armen.

In november 1944 werd deze bunker in gebruik genomen door Het Rode Kruis.
Het "Baby Red Cross Corps" onder leiding van Francis Delgoffe nam er haar intrek.
Deze eenheid hielp Antwerpen tijdens de V-bommen terreur en werkte vanuit deze plek
nadat het voor hen te gevaarlijk geworden was in de Rode Kruis Lokalen die gelegen waren aan de Van Eycklei.

Antwerp Military Vehicles Association v.z.w. - 2006

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Rudi Rasker
  • Foto's: Tony Verholen (1), Rudi Rasker (2, 3)