Fort Prins Frederik Ooltgensplaat

Fort Prins Frederik is een fort bij Ooltgensplaat dat deel uitmaakte van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.

In 1795 waren Franse troepen gelegerd in Nederland en in 1809 versterkten de Fransen hun kustverdediging, nadat de Engelsen tijdens de Walcherenexpeditie waren binnengevallen.
Aan weerszijden van het Hellegat werden twee forten gebouwd, Fort Duquesne bij Ooltgensplaat en Fort De Ruijter bij Willemstad.
Deze twee forten moesten voorkomen dat vijandelijke schepen vanaf het Volkerak naar het Hollandsch Diep voeren.
Op 4 december 1813 overrompelden Nederlandse militairen de zwakke Franse bezettingen en namen het fort in bezit en veranderden ze de naam in Fort Prins Frederik.

De bakermat van de Nederlandse luchtverdediging ligt in dit fort.On der leiding van Luitenant Maas werden hier vanaf 1915 de eerste experimenten met luchtverdediging uitgevoerd.

Na de Eerste Wereldoorlog verloor het fort zijn strategische betekenis en bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1928 is het fort opgeheven als vestingwerk.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Fort gebruikt als gevangenis en uitkijkpost door de Duitse bezetter.
In maart 1940 werd het Fort ingericht om er prominente Politieke gevangenen te huisvesten.
Op 3 mei 1940 werden er 21 gedetineerden geplaatst onder wie Rost van Tonningen, Adriaan Fey, Jan van den Hoonaard en Johannes Proost.

Na de tweede wereldoorlog werd op dit fort een luchtwacht toren geplaatst die in de koude oorlog gebruikt werd.Laagvliegende vliegtuigen waren toen nog niet waarneembaar door radarsystemen.

In 2019 zijn renovatie werken gestart.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: TracesOfWar.com & Adri Kramer
  • Foto's: Adri Kramer