TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
De stelling bij Helenaveen was onderdeel van de Peel-Raamstelling. De stelling werd in 1939-1940 gebouwd ter verdediging van de Peel. De linie liep langs het Kanaal van Deurne, maar had bij Helenaveen enkele voorposten langs de Helenavaart. Langs het Kanaal van Deurne vinden we de volgende kazematten van noord naar zuid: 212, 214, 213, 211, 210, 209, 208, 207 en 215. Enkel de 212 en 207 lijken hier nog van over te zijn. Van de 214 en 208 zijn enkel nog resten terug te vinden. Verder naar het oosten in Helenaveen staan de kazematten 201 tot en met 206. Enkel de 206 is hier van nog overgebleven.

Het gebied van deze stelling, in de driehoek Hogebrug-Lagebrug-Helenaveen, werd verdedigd door de 1e compagnie van het 3e bataljon van het 30e Regiment Infanterie onder Kapitein J.W. de Heer. Op 10 mei om 03:00 uur was de stelling volledig bezet; op dat moment kwamen ook de eerste Duitse vliegtuigen over. De enige noemenswaardige gebeurtenis is dat er rond 16:00 uur een groep van 10 ŗ 20 Duitse wielrijders de stellingen bij Helenaveen naderden over de weg vanuit Sevenum. Naar verluid vielen er aan Duitse zijde twee slachtoffers. Al diezelfde avond kregen de troepen de opdracht terug te trekken achter de Zuid-Willemsvaart.

Bronnen
- NIMH 409.526013 Verslag van de commandant van het IIIe bataljon van het 30e regiment infanterie majoor A. de Kloet
- NIMH 409.526005 Verslag van de commandant van de 30e batterij 6 veld kapitein J. de Vries
- NIMH 409.526014 Verslag van de commandant van de 1e compagnie van het IIIe bataljon van het 30e regiment infanterie kapitein J.W. de Heer
- NIMH 409.538008 Kaarten van de peel-raamstelling