TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Walther von Seydlitz-Kurzbach (1888 - 1976)

  Walther Kurt von Seydlitz-Kurzbach werd op 22 augustus 1888 in Eppendorf-Hamburg geboren. Hij was van Pruisische militaire adel en een directe afstammeling van de beroemde Pruisische generaal Friedrich Wilhelm Freiherr von Seydlitz. In september 1908 kwam Walther von Seydlitz-Kurzbach als Fahnenjunker bij Feldartillerie-Regiment 36 terecht. In 1910 werd hij tot Leutnant gepromoveerd.

  In de Eerste Wereldoorlog werd zijn regiment in Oost-Pruisen ingezet. In 1915 werd Von Seydlitz-Kurzbach tot Oberleutnant bevorderd. In 1915 en 1916 vocht hij aan het westfront bij de Somme. Op 16 oktober 1918 kreeg hij het Ritterkreuz des Hohenzollernschen Hausordes.

  Na de oorlog werd hij Adjutant van de 36. Feldartillerie Brigade. Van 1920 tot 1922 was hij Regiments-Adjutant van het 22. Artillerieregiment. In 1930 werd Von Seydlitz-Kurzbach tot Major gepromoveerd. In 1933 werd hij de commandant van de 4. Abteilung van het 22. Artillerieregiment. In 1934 werd hij tot Oberstleutnant en in 1936 tot Oberst bevorderd. In dat jaar werd hij ook commandant van het 22. Artillerieregiment.

  In december 1939 werd hij tot Generalmajor gepromoveerd en op 20 maart 1940 werd hij commandant van de 12. Infanteriedivision. In mei 1940 werd de divisie in Frankrijk ingezet. Von Seydlitz-Kurzbach kreeg op 15 augustus het Ritterkreuz. In 1941 werd de divisie naar het oostfront verplaatst en als een deel van de 6. Armee ingezet. Op 31 december werd Von Seydlitz-Kurzbach tot Generalleutnant bevorderd en kreeg hij het Eichenlaub bij zijn Ritterkreuz. Op 4 maart 1942 werd hij de commandant van een speciaal korps, dat als taak had in operatie BrŁckenschlag de ingesloten Duitse troepen bij Demyansk te bevrijden. Deze zes divisies, onder bevel van General der Infanterie Walter Graf von Brockdorff-Ahlefeldt, waren in januari 1942 door vier Sovjetlegers omsingeld. Van maart tot en met april 1942 leidde Von Seydlitz-Kurzbach de operatie, die succesvol werd afgerond. Op 10 mei werd Von Seydlitz-Kurzbach commandant van het LI. Armee Korps en vertrok hij naar Charkov. Op 1 juni werd hij tot General der Artillerie gepromoveerd.

  In juni 1942 begon de opmars naar Stalingrad. Er ontstond een verschrikkelijke slag tussen de 6. Armee en de 4. Panzerarmee en twee Sovjetlegers, het 62e en het 64e. Tijdens de slag kwam General der Infanterie Schmundt, de adjudant van Hitler langs. Hij zei dat als het Friedrich Paulus lukte Stalingrad in te nemen hij General der Artillerie Alfred Jodl mocht vervangen als Chef van de Generale Staf van het Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Von Seydlitz-Kurzbach zou Paulus dan opvolgen als commandant van de 6. Armee. Het lukte Paulus echter niet om Stalingrad te veroveren.

  Op 19 november 1942 begon operatie Uranus, een groot vijandelijk offensief, dat leidde tot de omsingeling van de troepen bij Stalingrad. Reichsmarschall Hermann GŲring beloofde echter dat zijn Luftwaffe de 6. Armee wel kon bevoorraden. Hij ging ervan uit dat dit wel mogelijk zou zijn, omdat de troepen bij Demyansk ook succesvol waren bevoorraad via een luchtbrug. Bij Stalingrad moesten echter veel meer soldaten bevoorraad worden en de omstandigheden waren veel ongustiger. Het was voor de weinige transporttoestellen van de Luftwaffe een onmogelijke taak om de 6. Armee te bevoorraden.

  Hitler gaf Paulus geen toestemming om uit te breken. Op initiatief van Von Seydlitz-Kurzbach waren de korpscommandanten het eens geworden dat ze Paulus zouden aanraden toch uit te breken, omdat de 6. Armee anders verloren was. Paulus gehoorzaamde Hitler echter en gaf geen bevel om uit te breken. Von Seydlitz-Kurzbach probeerde het vanzelfsprekende af te dwingen door de 94. Infanteriedivision alvast bevel te geven terug te trekken. Hitler was woedend toen hij hier achter kwam en ging er vanuit dat dit Paulus' werk was. Daarom liet hij het noorden van Stalingrad onder speciaal commando van Von Seydlitz-Kurzbach plaatsen.

  De Sovjetlegers kwamen steeds dichter bij Stalingrad. Op 31 januari 1943 gaf Von Seydlitz-Kurzbach zich over en werd hij krijgsgevangen gemaakt door de Sovjets. Von Seydlitz-Kurzbach keerde zich in krijgsgevangenschap volledig tegen Adolf Hitler en hij werd het hoofd van de Bund Deutscher Offiziere (BDO). De bond werkte samen met het Sovjetregime en probeerde de Wehrmacht te destabiliseren. De bond probeerde ook een einde aan de oorlog te maken zonder dat Duitsland bezet zou worden, Duitse soldaten te stimuleren zich over te geven en het officierskorps aan te moedigen Hitler af te zetten. Verscheidene officieren steunden Von Seydlitz-Kurzbach, maar de meesten weigerden samen te werken met de Sovjets. Hitler was natuurlijk woedend toen hij hoorde van het verraad van Von Seydlitz-Kurzbach. Hij liet hem in 1944 bij verstek ter dood veroordelen. In de Sovjet-Unie werd hij veroordeeld tot 25 jaar dwangarbeid vanwege het begaan van oorlogsmisdaden. Op 16 oktober 1955 mocht hij echter naar West-Duitsland terugkeren. Het jaar daarna werd het vonnis van Hitler door West-Duitse rechtbanken herroepen. De Bundeswehr weigerde echter om Von Seydlitz-Kurzbach zijn rang en pensioen terug te geven. Von Seydlitz-Kurzbach, de voormalige held van Demyansk, werd door velen in Duitsland gehaat. Walther von Seydlitz-Kurzbach stierf, volledig verbitterd en gedesillusioneerd, op 28 april 1976 op 87-jarige leeftijd in Bremen. In 1996 werd zijn veroordeling in Rusland ongedaan gemaakt.

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Armee
  Bestond uit meestal tussen de drie en zes Korps en andere ondergeschikte of onafhankelijke eenheden. Een Armee was ondergeschikt aan een Heeresgruppe of Armeegruppe en had in theorie 60.000 - 100.000 man.
  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  Infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).
  luchtbrug
  Verbinding door de lucht, met een belegerd of geblokkeerd gebied.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.
  oorlogsmisdaden
  Misdaden die in oorlogstijd worden begaan. Vaak betreft het hier misdaden van militairen ten opzichte van burgers.
  operatie Uranus
  Het Russische winteroffensief van 19 november 1942 in de zuidelijke sector van het Oostfront, waarbij het Duitse Zesde Leger te Stalingrad werd omsingeld.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van ťťn wapensoort.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  Walther von Seydlitz-Kurzbach Bron: http://www.se-i-ydlitz.de/.
  Paulus ondertekent papieren, von Seydlitz-Kurzbach staat rechts Bron: http://www.hrono.ru/.
  Duitse officieren kort nadat ze gevangen werden genomen. De foto is gemaakt in het hoofdkwartier van het 62e Leger op 31 januari 1943. Von Seydlitz-Kurzbach is de vierde van links. Bron: http://www.katardat.org/.

  Informatie

  Artikel door:
  Auke de Vlieger
  Geplaatst op:
  08-05-2005
  Laatst gewijzigd:
  12-12-2010
  Feedback?
  Stuur het in!

  Gerelateerde boeken

  Stalingrad
  De hel van Stalingrad