Derde pamflet van Die Weisse Rose (07-1942)

  Hieronder weergegeven is een Nederlandse vertaling van het derde pamflet dat verspreid werd door de Duitse studentenverzetsgroep die Weisse Rose. Dit pamflet is in juli 1942 opgesteld door Hans Scholl en Alexander Schmorell. Hans Scholl werd op 22 februari 1943 ter dood veroordeeld door het Duitse Volksgerichtshof. De executie vond diezelfde dag nog plaats. Alexander Schmorell onderging op 13 juli 1943 hetzelfde lot.


  ‘Salut publica suprema lex’
  Alle ideale staatsvormen zijn utopieën. Een staat kan niet puur theoretisch worden geconstrueerd, maar moet evenzeer groeien en rijpen als het individu. Maar we mogen niet vergeten dat aan het begin van elke cultuur reeds een primitieve vorm van de staat bestond. De familie is zo oud als de mens zelf, en met dat oorspronkelijke samenzijn heeft de mens met zijn ratio een staat geschapen waarvan de basis moet bestaan uit gerechtigheid en waarvan de hoogste wet het welzijn van alIen moet betreffen. De staat moet een analogie zijn van de goddelijke orde; en de hoogste van alle utopieën, de civitas dei, is het voorbeeld waarnaar hij zich uiteindelijk moet richten. We willen hier geen oordeel vellen over de verschillende staatsvormen, de democratie, de constitutionele monarchie, het koninkrijk enz. Toch moet een ding helder en duidelijk worden benadrukt: elk mens heeft recht op een bruikbare en rechtvaardige staat, die de vrijheid van de enkeling en het welzijn van het geheel garandeert. Want het is Gods wil dat de mens in het samenleven vrij en onafhankelijk en in de samenhang van de staatkundige gemeenschap zelfstandig en autonoom zijn natuurlijke doel, zijn aardse geluk probeert te bereiken.

         Onze huidige ‘staat’ is echter de dictatuur van het kwaad. ‘Dat weten we allang,’ hoor ik jullie tegenwerpen, ‘je hoeft ons daar heus niet nog eens op te wijzen.’ Maar, vraag ik op mijn beurt, als jullie dat weten, waarom komen jullie dan niet in beweging, waarom dulden jullie dat deze machthebbers jullie stap voor stap, openlijk en in het verborgene, beroven van het ene recht na het andere, tot er op een dag niets, maar dan ook niets overblijft dan een gemechaniseerd staatsgewricht, gecommandeerd door misdadigers en drinkers? Is jullie geest al zo verkracht dat jullie vergeten dat het niet alleen jullie recht, maar ook jullie morele plicht is om dit systeem omver te werpen? Maar als een mens niet meer in staat is de kracht op te brengen om zijn recht op te eisen, dan kan het niet anders of hij gaat ten onder. Wij verdienen het om als stof in de wind over de hele aarde te worden verstrooid als we ons niet te elfder ure vermannen en eindelijk de moed opbrengen waaraan het ons tot nu toe heeft ontbroken. Verberg jullie lafheid niet onder de dekmantel van het verstand. Want elke dag dat jullie nog langer aarzelen, dat jullie je niet verzetten tegen dit helse gedrocht, groeit jullie schuld als een parabolische curve naar ongekende hoogte.

         Veel mensen, misschien wel de meeste lezers van deze teksten, weten niet hoe ze in verzet kunnen komen. Ze zien geen mogelijkheid. Wij zullen proberen hun te laten zien dat iedereen in staat is iets aan de omverwerping van dit systeem bij te dragen. Niet door individualistische vijandschap - op de manier van verbitterde kluizenaars - is het mogelijk om de tijd rijp te maken voor de val van deze ‘regering’ of voor een zo snel mogelijke omverwerping ervan, maar uitsluitend door de samenwerking van veel overtuigde mensen, mensen die van aanpakken weten, mensen die het erover eens zijn met welke middelen ze hun doel kunnen bereiken. In dat opzicht hebben we maar een beperkte keus, we beschikken maar over een middel: passief verzet.

         Zin en doel van passief verzet is het ten val brengen van het nationaal-socialisme, en in die strijd mag voor geen enkele weg, voor geen enkele daad worden teruggeschrokken, van welke aard ze ook zijn. Het nationaal-socialisme moet overal worden aangevallen waar het aangevallen kan worden. Er moet zo gauw mogelijk een einde aan deze ‘non-staat’ worden gemaakt - een overwinning van fascistisch Duitsland in deze oorlog zou onafzienbare, verschrikkelijke gevolgen hebben. Voor elke Duitser mag de hoogste prioriteit niet een militaire overwinning over het bolsjewisme zijn, maar de nederlaag van de nationaal-socialisten. Die moet absoluut op de eerste plaats komen. In één van onze volgende pamfletten zullen we bewijzen dat dat het belangrijkst is.

         En nu moet elke vastberaden tegenstander van het nationaal-socialisme zichzelf afvragen: hoe kan ik op de meest effectieve manier vechten tegen de huidige ‘staat’, hoe kan ik hem het gevoeligst treffen? Door passief verzet - ongetwijfeld. Het is duidelijk dat we onmogelijk iedereen afzonderlijke richtlijnen voor zijn gedrag kunnen geven, wij kunnen alleen suggesties doen, het pad naar de realisering moet iedereen zelf vinden.

         Sabotage van de voor de oorlogvoering belangrijke wapenindustrie, sabotage van alle vergaderingen, bijeenkomsten, feestelijkheden en door de nationaal-socialistische partij in het leven geroepen organisaties. Het verhinderen van een vlekkeloos functioneren van de oorlogsmachinerie ( een machinerie die alleen voor een oorlog werkt, die uitsluitend draait om de nationaal-socialistische partij en om haar dictatuur te redden en te behouden). Sabotage van alle wetenschappelijke en geestelijke terreinen die van belang zijn voor de voortzetting van de huidige oorlog - universiteiten, hogescholen, laboratoria, wetenschappelijke instellingen, technische bureaus. Sabotage van alle manifestaties van culturele aard die het ‘aanzien’ van de fascisten bij het volk zouden kunnen verhogen. Sabotage van alle takken van de beeldende kunsten die ook maar iets te maken hebben met en dienstbaar zijn aan het nationaal-socialisme. Sabotage van het gedrukte woord, van alle kranten die zich laten betalen door de ‘regering’ en strijden voor haar ideeën, voor de verspreiding van de bruine leugen. Geef geen cent tijdens straatcollectes (ook al vinden die plaats onder de dekmantel van liefdadige doelen). Want dat is allemaal camouflage. In werkelijkheid komt de opbrengst noch het Rode Kruis noch de behoeftigen ten goede. De regering heeft dat geld niet nodig, ze is financieel niet aangewezen op zulke inzamelingen - de drukpersen draaien immers op volle toeren en produceren zoveel geld als de regering maar wil. Maar het volk moet permanent in spanning worden gehouden, geen moment mag de teugel gevierd worden! Geef niets voor de metaal-, textiel- en andere inzamelingen. Probeer alle kennissen, ook uit de onderste lagen van de bevolking, te overtuigen van de zinloosheid en de uitzichtloosheid van deze oorlog, van de geestelijke en economische terreur van het nationaal-socialisme, van het vernietigen van alle morele en religieuze waarden - en roep iedereen op tot passief verzet!

  Aristoteles: Over politiek:

  [...] voorts behoort het [tot het wezen van de tyrannis] ernaar te streven dat er vooral niets verborgen blijft van wat een willekeurig onderdaan zegt of doet en dat hij overal door verklikkers wordt afgeluisterd... voorts de hele wereld tegen elkaar in het harnas te jagen en vrienden tegen vrienden op te zetten en het volk tegen de voornamen en de rijken onderling. Tevens behoort het tot zulke tirannieke maatregelen dat de onderdanen arm worden gemaakt om de lijfwachten te kunnen betalen en ervoor te zorgen dat zij geen tijd en energie hebben om complotten te smeden, omdat ze al hun energie nodig hebben voor hun strijd om het bestaan... Voorts echter ook zo’n hoge inkomstenbelasting te heffen als in Syracuse, want onder Dionysios waren de burgers van deze staat in vijf jaar tijd uiteindelijk hun hele vermogen aan de belasting kwijtgeraakt. En ook neigt de tiran ertoe permanent oorlog te voeren[...].

  S. v. p. vermenigvuldigen en doorgeven!

  Zie ook:
  - Eerste pamflet van Die Weisse Rose
  - Tweede pamflet van Die Weisse Rose
  - Vierde pamflet van Die Weisse Rose
  - Vijfde pamflet van Die Weisse Rose
  - Zesde pamflet van Die Weisse Rose

  Definitielijst

  democratie
  Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert). Democratie is een bestuursvorm waar de regering door een meerderheid van het volk gekozen wordt en waarbij het volk de leiders op het rechte pad houdt door de mogelijkheid deze regering weg te sturen als een meerderheid van het volk het niet meer eens is met de regering.
  dictatuur
  Staatsvorm waarbij de macht in een land in de handen is van één persoon, de dictator. Oorspronkelijk een Romeinse staatsvorm voor tijden van nood, waarbij de totale macht 6 maanden in de handen lag van één persoon om de crisis het hoofd te bieden.
  nationaal-socialisme
  Een door Hitler opgestelde politieke ideologie, die gebaseerd was op de superioriteit van het Germaanse ras, het leidersprincipe en een fel nationalisme dat gevoed werd door de harde Vrede van Versailles. Het Nationaal-socialisme was anti-democratisch en racistisch. De leer werd uitgewerkt in Mein Kampf en georganiseerd in de NSDAP. Het Nationaal-socialisme vormde van 1933-1945 het fundament van het totalitaire Hitler-Duitsland.
  socialisme
  Politieke ideologie die streeft naar geen of geringe klassenverschillen. Produktiemiddelen zijn in handen van de staat. Ontstaan als reactie op het kapitalisme. Karl Marx probeerde het socialisme wetenschappelijk te onderbouwen.

  Informatie

  Geplaatst door:
  Kevin Prenger
  Geplaatst op:
  17-05-2006
  Laatst gewijzigd:
  31-03-2011
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  SCHOLL, I., De Witte Roos, Amsterdam, Ambo, 2005.

  De vertalingen van deze pamfletten zijn overgenomen met toestemming van Liepman AG Literary Agency in Zürich, uitgeverij Ambo-Anthos in Amsterdam en Gerrit Bussink, de vertaler van de pamfletten.