Slotverklaring Albert Speer

De PRESIDENT: Ik roep Beklaagde Albert Speer op.
ALBERT SPEER (Beklaagde): Meneer de President, het Tribunaal, met uw welnemen: Hitler en de ineenstorting van zijn systeem hebben het Duitse volk een periode van enorm leed berokkend. De zinloze voortzetting van deze oorlog en de nodeloze verwoestingen maken het werk van wederopbouw moeilijker. Ontbering en ellende zijn over het Duitse volk gekomen. Na dit Proces zal het Duitse volk Hitler verachten en hem veroordelen als de ware oorzaak van hun ongeluk. Maar de wereld zal van deze gebeurtenissen leren, niet alleen de dictatuur als regeringsvorm te haten maar hem te vrezen.
Hitler's dictatuur verschilde op ťťn wezenlijk punt van die van al zijn voorgangers uit de historie. Zijn dictatuur was de eerste in de huidige periode van moderne technische ontwikkelingen, een dictatuur die op perfecte wijze ten volle gebruik maakte van alle technische middelen om over de eigen natie te heersen.
Met technische hulpmiddelen zoals radio en luidsprekers werd 80 miljoen mensen zelfstandig denken ontnomen. Het was daarmee mogelijk hen aan de wil van ťťn man te onderwerpen. Telefoon, telex en radio maakten het bijvoorbeeld mogelijk dat bevelen vanuit de hoogste regionen direct naar de laagst gelegen eenheden werden verstuurd waar die, vanwege het hoge gezag kritiekloos werden uitgevoerd. Een ander gevolg was dat vele bureau's en hoofdkwartieren direct met de opperste leiding waren verbonden van wie zij hun duistere orders rechtstreeks ontvingen. Een van de gevolgen was ook een ver gaande controle over de staatsburger en het handhaven van een hoge mate van geheimzinnigheid over misdadige gebeurtenissen.
Voor de buitenstaander mag deze machinerie van de staat misschien lijken op de draden in een telefooncentrale -schijnbaar zonder systeem. Maar net als de laatste kon dit door ťťn man bediend en beheerst worden.
Vroegere dictators hadden bij hun werk als leider zeer bekwame helpers nodig, zelfs op het laagste niveau, mannen die zelfstandig konden denken en handelen. Het totalitaire stelsel in de tijd van moderne technische ontwikkeling kan zonder hen; de wijze van communiceren alleen al maakt het mogelijk de lagere leiders tot robotten te maken. Als gevolg hiervan ontstaat een nieuw soort, de kritiekloze ontvanger van bevelen.
We stonden pas aan het begin van de ontwikkelingen. De nachtmerrie van velen, dat eens naties door technische middelen konden worden overheersd werd in Hitler's totaltaire regime bijna tot werkelijkheid.
Vandaag dreigt voor ieder land ter wereld het gevaar, door technocratie geterroriseerd te worden. In een moderne dictatuur lijkt dit onvermijdelijk. Daarom, hoe technischer de wereld wordt, hoe belangrijker het bevorderen van persoonlijke vrijheid en bewustwording als tegenwicht daarop is.
Hitler buitte niet alleen de technische ontwikkelingen uit om zijn eigen volk te overheersen -door zijn technische voorsprong slaagde hij er bijna in, heel Europa aan zich te onderwerpen. Het was slechts te danken aan een paar elementaire tekortkomingen in de organisatie, die vanwege het ontbreken van kritiek kenmerkend zijn voor een dictatuur, dat hij voor 1942 niet over twee maal zo veel tanks, vliegtuigen en onderzeeboten beschikte.
Maar als een moderne industriŽle staat gedurende een aantal jaren haar kennis, haar wetenschap, en haar productiecapaciteit aanwendt om zo een voorsprong te bereiken op het gebied van bewapening, dan kan zij zelfs met een beperkte inzet van haar mankracht -vanwege haar technisch overwicht- de hele wereld inhalen en veroveren, wanneer andere naties in diezelfde periode hun technische mogelijkheden aanwenden voor de culturele ontwikkeling van de mensheid.
Hoe technischer de wereld wordt, hoe groter dit gevaar wordt en hoe beslissender een eenmaal behaalde voorsprong op het gebied van technische middelen wordt voor het voeren van oorlog.
Deze oorlog eindigde met op afstand bestuurde raketten, met vliegtuigen die met de snelheid van het geluid vliegen, met nieuwe typen onderzeeboten, met torpedo's die hun eigen doel zoeken, met atoombommen en met het vooruitzicht op een afschuwelijk soort chemische oorlogvoering. De volgende oorlog zal noodzakelijkerwijs worden overschaduwd door deze verwoestende uitvindingen van het menselijk brein.
Over vijf of tien jaar zal de techniek van oorlogvoering het mogelijk maken raketten met grote precisie van het ene continent naar het andere te schieten. Met atoomkracht kunnen binnen enkele seconden een miljoen mensen midden in New York worden vernietigd met een raket, afgevuurd door misschien tien mensen, onzichtbaar, zonder waarschuwing vooraf, sneller dan het geluid, bij dag of nacht. De wetenschap maakt het mogelijk de pest onder mensen en dieren te verspreiden en gewassen te vernietigen door middel van oorlogvoering met insecten. De chemie heeft afschuwelijke wapens ontwikkeld die hulpeloze mensen onnoemelijk leed kunnen berokkenen.
Zal er ooit weer een natie zijn die die de ontdekkingen van de techniek uit deze oorlog zal gebruiken voor de voorbereiding van een nieuwe oorlog terwijl de rest van de wereld de vooruitgang van de techniek uit deze oorlog gebruikt ten voordele van de mensheid; aldus proberend een kleine vergoeding te treffen voor zijn wreedheden? Als voormalig minister van een hoog ontwikkeld bewapeningssysteem is het mijn laatste plicht, het volgende te zeggen: Een nieuwe grootschalige oorlog zal eindigen met de vernietiging van de menselijke cultuur en beschaving. Niets kan onbeperkte wetenschap en techniek ervan weerhouden het werk, het vernietigen van mensen af te maken waarmee op zo'n vreselijke wijze in deze oorlog is begonnen.
Daarom moet dit Proces bijdragen aan het in de toekomst voorkomen van zulke ontaarde oorlogen en het opstellen van regels waarmee mensen samen kunnen leven. Hoe belangrijk is mijn eigen lot, na alles wat er gebeurd is, in vergelijking met dit grote doel?
Gedurende de afgelopen eeuwen heeft het Duitse volk veel bijgedragen aan de vorming van de menselijke beschaving. Vaak heeft zij deze bijdrage geleverd in een periode waarin zij net zo machteloos en hulpeloos was als zij nu is. Waardevolle mensen laten zich niet tot wanhoop drijven. Zij zullen nieuwe en blijvende waarden vormen en onder de enorme druk waaronder iedereeen vandaag de dag staat zullen deze waarden van bijzondere grootsheid zijn. Maar als het Duitse volk nieuwe culturele waarden creŽert in haar onvermijdelijke periode van armoede en zwakte en tegelijkertijd in haar periode van wederopbouw, dan zal zij op deze manier de meest waardevolle bijdrage aan de gebeurtenissen in de wereld hebben geleverd die zij in hun positie kon leveren.
Het zijn niet alleen de veldslagen in een oorlog die de geschiedenis van de mensheid vorm geven, maar ook, op een hoger plan, de culturele prestaties die op een dag tot algemeen bezit van de hele mensheid zullen worden. Een natie die in de eigen toekomst gelooft, zal nooit ten onder gaan. God behoede Duitsland en de westerse cultuur.

Zie ook Vonnis Speer

Definitielijst

dictatuur
Staatsvorm waarbij de macht in een land in de handen is van ťťn persoon, de dictator. Oorspronkelijk een Romeinse staatsvorm voor tijden van nood, waarbij de totale macht 6 maanden in de handen lag van ťťn persoon om de crisis het hoofd te bieden.
raket
Een door naar achter gerichte reeks ontploffingen voortbewogen projectiel.
torpedo
Oorlogswapen, met van een explosieve lading voorzien sigaarvormig lichaam met een voortstuwings- en besturingsmechanisme, bestemd om na lancering via het water zijn weg te zoeken naar vijandelijke schepen en deze door een onderwaterexplosie uit te schakelen.

Afbeeldingen

Albert Speer, minister van bewapening en munitie.

Informatie

Vertaald door:
Arnold Palthe
Geplaatst op:
17-09-2006
Laatst gewijzigd:
09-01-2019
Feedback?
Stuur het in!

Gerelateerde thema's

Gerelateerde personen

Bronnen

International Military Tribunal, Nuremberg 1947