Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Artikelen

Slotverklaring Albert Speer
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 17 september 2006

Slotverklaring Albert Speer

Meneer de President, het Tribunaal, met uw welnemen: Hitler en de ineenstorting van zijn systeem hebben het Duitse volk een periode van enorm leed berokkend.

Slotverklaring Alfred Jodl
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 1 november 2006

Slotverklaring Alfred Jodl

Meneer de President, geacht Tribunaal. Het is mijn vaste geloof dat toekomstige historici tot een juist en objectief oordeel zullen komen met betrekking tot de hogere militaire leiders en hun assistenten .....

Slotverklaring Alfred Rosenberg
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 7 oktober 2006

Slotverklaring Alfred Rosenberg

Naast het herhalen van de oude beschuldigingen, hebben de aanklagers nieuwe van het ergste soort geuit; zo beweren zij dat wij allen geheime vergaderingen hebben bijgewoond om plannen te maken voor een aanvalsoorlog.

Slotverklaring Arthur Seyss-Inquart
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 7 november 2006

Slotverklaring Arthur Seyss-Inquart

Meneer de President. Met mijn laatste woorden wil ik een bijdrage leveren, voor zover dat in mijn vermogen ligt, aan opheldering van zaken die hier behandeld zijn, door mijn persoonlijke motieven en overwegingen voor mijn daden uit te leggen.

Slotverklaring Baldur von Schirach
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 26 oktober 2006

Slotverklaring Baldur von Schirach

Op 24 mei legde ik hier een verklaring af waarvoor ik voor God en mijn geweten verantwoording afleg en waar ik volledig achter sta, zelfs tegen het einde van dit proces want die verklaring is in overeenstemming met mijn oprechte, innerlijke overtuiging.

Slotverklaring Erich Raeder
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 13 september 2006

Slotverklaring Erich Raeder

Dit Proces heeft, nu de bewijsvoering is beëindigd, voor de Duitse natie een gunstig resultaat opgeleverd; maar een onverwacht resultaat voor de Aanklagers.

Slotverklaring Ernst Kaltenbrunner
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 4 oktober 2006

Slotverklaring Ernst Kaltenbrunner

De aanklager houdt mij verantwoordelijk voor de concentratiekampen, voor de vernietiging van Joodse levens, voor Einsatzgruppen en andere zaken.

Slotverklaring Franz von Papen
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 5 november 2006

Slotverklaring Franz von Papen

Edelachtbare, geacht Tribunaal. Toen ik in 1919 naar huis terugkeerde, trof ik een volk aan dat, verscheurd door strubbelingen tussen de partijen, na de ineenstorting een nieuwe wijze van bestaan probeerde te vinden.

Slotverklaring Fritz Sauckel
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 30 oktober 2006

Slotverklaring Fritz Sauckel

Heren van het Tribunaal. Ik ben tot in het diepst van mijn ziel geschokt door de wreedheden die tijdens dit Proces bekend zijn geworden.

Slotverklaring Hans Frank
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 13 oktober 2006

Slotverklaring Hans Frank

Heren rechters: Adolf Hitler, de hoofdbeklaagde, heeft geen slotverklaring aan het Duitse volk en aan de wereld nagelaten.

Slotverklaring Hans Fritzsche
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 8 november 2006

Slotverklaring Hans Fritzsche

Geacht Tribunaal. De hoofdaanklagers hebben in hun slotpleidooien diverse tegen mij geuite beschuldigingen herhaald, hoewel die naar mijn mening door het bewijsmateriaal werden weerlegd.

Slotverklaring Hermann Göring
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 10 september 2006

Slotverklaring Hermann Göring

De aanklagers hebben in hun slotpleidooien de beklaagden en hun getuigenis als volkomen waardeloos behandeld.

Slotverklaring Hjalmar Schacht
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 24 oktober 2006

Slotverklaring Hjalmar Schacht

Mijn rechtsgevoel werd ernstig aangetast door het feit dat de slotpleidooien van de aanklagers volledig voorbijgingen aan de bewijzen die uit dit Proces zijn voortgekomen.

Slotverklaring Joachim von Ribbentrop
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 26 september 2006

Slotverklaring Joachim von Ribbentrop

Dit Proces moest worden gevoerd met als doel de historische waarheid te achterhalen.

Slotverklaring Julius Streicher
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 19 oktober 2006

Slotverklaring Julius Streicher

Heren Rechters, aan het begin van dit Proces werd mij door de President gevraagd of ik mij in de zin van de tenlastelegging schuldig verklaarde.

Slotverklaring Karl Dönitz
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 10 september 2006

Slotverklaring Karl Dönitz

KARL DONITZ: Ik zou drie dingen willen zeggen. Ten eerste: U mag de rechtmatigheid van de Duitse duikbootoorlog beoordelen zoals uw geweten u dat ingeeft. Ik beschouw deze wijze van oorlogvoeren als gerechtvaardigd en heb naar eer en geweten gehandeld.

Slotverklaring Konstantin von Neurath
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 21 oktober 2006

Slotverklaring Konstantin von Neurath

In de vaste overtuiging dat voor dit Hoge Tribunaal waarheid en gerechtigheid zullen prevaleren boven alle haat, laster en valse voorstellingen van zaken, meen ik dat ik alleen dit ene moet toevoegen aan de woorden van mijn raadsman: mijn leven was gewijd aan waarheid en eer, aan het handhaven van vrede en de verzoening tussen naties, aan menselijkheid en gerechtigheid.

Slotverklaring Rudolf Hess
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 6 september 2006

Slotverklaring Rudolf Hess

Het was mij vergund, vele jaren van mijn leven te werken onder de grootste zoon die mijn volk in zijn duizendjarige geschiedenis ooit heeft voortgebracht........Ik heb nergens spijt van.

Slotverklaring Walter Funk
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 21 oktober 2006

Slotverklaring Walter Funk

In de dagen van grootste nood van mijn land voegde ik mij bij een politieke beweging die tot doel had, te strijden voor de vrijheid en eer van mijn vaderland en voor een werkelijk sociale gemeenschap van het volk.

Slotverklaring Wilhelm Frick
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 13 oktober 2006

Slotverklaring Wilhelm Frick

Ik heb een zuiver geweten waar het de aanklacht betreft. Mijn hele leven stond in dienst van mijn volk en van mijn vaderland.

Slotverklaring Wilhelm Keitel
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 1 oktober 2006

Slotverklaring Wilhelm Keitel

In de beklaagdenbank heb ik mijn verantwoordelijkheid aanvaard in verband met mijn officiële positie en ik heb bij de presentatie van het bewijsmateriaal en in het slotpleidooi van mijn raadsman het belang van deze positie uitgelegd.