Voorwoord

  Het Amerikaanse moderne slagschepentijdperk begon in 1895 toen op 15 augustus van dat jaar de Texas in dienst werd gesteld bij de US Navy. Dit schip van 6.682 ton was bedoeld voor de kustverdediging en vergelijkbaar met de Nederlandse pantserschepen van de Kortenaer-klasse. Dit was het eerste Amerikaanse oorlogsschip dat voldeed aan de algemene normen van het moderne slagschip: een primaire bewapening van kanonnen met een kaliber van minimaal 25cm in draaibare geschutskoepels, aandrijving door middel van stoommachines en schroeven en een maximale snelheid van boven de 15 knopen. Er zouden nog vijf slagschepen voor de kustverdediging gebouwd worden voor de Amerikaanse marine.

  Op 20 februari 1900 werd USS Kearsarge (BB-6) in dienst gesteld bij de US Navy. Dit was het eerste slagschip dat ontworpen en gebouwd werd om oceanen over te steken. De daaropvolgende klassen werden steeds groter, beter bepantserd en kregen meer secondaire kanonnen. Deze ontwikkeling ging door tot en met de twee slagschepen van de Mississippi-klasse, USS Mississippi (BB-23) en USS Idaho (BB-24), die in 1908 in dienst kwamen.

  Op 2 december 1906 nam de Royal Navy HMS Dreadnought in dienst. Dit was het eerste slagschip ter wereld met tien kanonnen van 30,5cm in plaats van de gewoonlijke vier. Het 18.410 ton grote slagschip was bovendien uitstekend bepantserd en kon ook nog eens 21 knopen varen. Hiermee overtrof de Dreadnought alle bestaande slagschepen ter wereld en het revolutionaire ontwerp werd de standaard voor alle marines. Deze standaard werd zover doorgevoerd dat vanaf dat moment slagschepen die voldeden aan de norm van HMS Dreadnought eenvoudigweg dreadnoughts werden genoemd, een nieuw internationaal zelfstandig naamwoord was geboren. Alle verouderde ontwerpen werden pre-dreadnoughts genoemd en slagschepen die groter en zwaarder bewapend werden dan HMS Dreadnought, werden super-dreadnoughts genoemd. Alle Amerikaanse slagschepen van USS Kearsarge tot en met USS Idaho werden hiermee pre-dreadnoughts.

  De volgende klassen Amerikaanse slagschepen werden de dreadnoughts van de South Carolina-, Delaware-, Florida-, Wyoming- en New York-klasse. De laatste twee van de genoemde klassen hadden een waterverplaatsing van ruim 27.000 ton en een hoofdbewapening van respectievelijk twaalf 30,5cm en tien 35,5cm kanonnen en konden met recht super-dreadnoughts genoemd worden.

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog begon de United States Navy met de ontwikkeling en de bouw van de zogenaamde Standard-type battleships. Dit waren slagschepen die standaard een groot schietbereik, een compacte tactische radius van minder dan 700 meter, een goede damage control en een beperkte maximale snelheid hadden. Hierdoor konden de slagschepen samen een slaglinie vormen met een betrekkelijk grote actieradius. De Standard-type battleships werden de Nevada-klasse, Pennsylvania-klasse, New Mexico-klasse, Tennessee-klasse en Colorado-klasse.

  Op 6 februari 1922 werd het Vlootverdrag van Washington getekend door de maritieme grootheden Japan, ItaliŽ, Frankrijk de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ. Het verdrag werd afgesloten om de wapenwedloop op maritiem gebied, die op dat moment gaande was, een halt toe te roepen. Eťn van de afspraken was dat de komende tien jaar geen nieuwe slagschepen meer op stapel gezet mochten worden en dat oudere slagschepen pas vervangen mochten worden als zij ouder waren dan twintig jaar. Hierdoor werd de door de US Navy geplande South Dakota-klasse van zes schepen geannuleerd en werden de super-dreadnoughts en de Standard-type battleships gemoderniseerd.

  Pas in 1936 werden nieuwe slagschepen ontworpen voor de Amerikaanse marine. Van deze nieuwe generatie slagschepen werden USS North Carolina en USS Washington in 1941 als eerste in dienst gesteld. Deze generatie werd de Fast Battleships genoemd omdat de US Navy door de toepassing van nieuwe technieken een slagschip kon bouwen dat, ondanks de beperkingen van de vlootverdragen van Washington en Londen in afmetingen, een maximale snelheid van 27 knopen had. Na de North Carolina-klasse volgden de vier schepen van de nieuwe South Dakota-klasse en daarna de vier Iowa-klasse slagschepen, die een maximale snelheid van zelfs 33 knopen hadden. Daarna stonden de vijf slagschepen van de Montana-klasse op de planning, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was gebleken dat het concept van het slagschip achterhaald was. De vliegdekschepen waren de belangrijkste schepen in een oorlogsvloot geworden en daarom werd de aanbesteding van de Montana-klasse geannuleerd.

  Definitielijst

  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  kaliber
  De inwendige diameter van de loop van een stuk geschut, gemeten bij de monding. De lengte van de loop wordt vaak aangegeven in het aantal kalibers. Zo is bv de loop van het kanon 15/24 24 ◊15 cm lang.
  slagschip
  Zwaar gepantserd oorlogsschip met geschut van zeer zwaar kaliber.
  Vlootverdrag van Washington
  Een op 6 februari 1922, door de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ, Japan, Frankrijk en ItaliŽ, ondertekend verdrag waarin de landen elkaar beperkingen oplegden betreffende het aantal, grootte en bewapening van de belangrijkste typen oorlogsschepen om een nieuwe wapenwedloop te voorkomen.

  Afbeeldingen

  Pre-dreadnought USS Kearsarge (BB-5), 18 september 1899. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  HMS Dreadnought in 1906. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  Dreadnought USS Florida (BB-30) in 1921. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  Standard-type battleship USS Nevada (BB-36) in het Panamakanaal. Bron: Courtesy of the Panama Canal Authority.
  Fast Battleship USS Iowa (BB-61) in New York, 9 juli 1943. Bron: Navsource.

  Amerikaanse slagschepen voor kustverdediging

  De Amerikaanse slagschepen voor de kustverdediging waren, net als de Nederlandse pantser- en pantserdekschepen, voortgekomen uit de houten slagschepen met (hulp-)zeilen. Het woord slagschip kon aan het einde van de negentiende eeuw gedefinieerd worden als een ijzeren of stalen oorlogsschip met bepantsering, kanonnen van 25cm of groter en een tonnage groter dan 6.000 ton. De eerste Amerikaanse slagschepen werden nog individueel ontwikkeld, de Texas en de Maine nog door de Britse marine, maar met de introductie van de Indiana-klasse, verscheen het eerste klasse-concept op het Amerikaanse toneel. Dit had als voordeel dat de ontwerp- en ontwikkelingskosten over meer schepen verdeeld konden worden zodat ze per saldo goedkoper werden. In 1897 werd met de USS Iowa (BB-4) het laatste individueel ontworpen slagschip in dienst genomen.

  USS Maine

  In dienst gesteld:17 september 1895
  Waterverplaatsing standaard:6.682 ton
  Maximale snelheid:17 knopen
  Primaire bewapening:4 x 25cm kanonnen
  Lot:Gezonken na een explosie op 15 februari 1898

  USS Texas

  In dienst gesteld:15 augustus 1895
  Waterverplaatsing standaard:6.682 ton
  Maximale snelheid:18 knopen
  Primaire bewapening:2 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Gezonken als doelschip in Tangier Sound, Chesapeake Bay

  Indiana-klasse

  Schepen in klasse:USS Indiana (BB-1), USS Massachusetts (BB-2), USS Oregon (BB-3)
  In dienst gesteld:20 november 1895, 10 juni 1896, 15 juli 1896
  Waterverplaatsing standaard:10.288 ton
  Maximale snelheid:15 knopen
  Primaire bewapening:4 x 33cm kanonnen
  Lot:Indiana en Massachusetts gezonken als doelschip, Oregon gesloopt in 1956

  USS Iowa (BB-4)

  In dienst gesteld:16 juni 1897
  Waterverplaatsing standaard:11.346 ton
  Maximale snelheid:17 knopen
  Primaire bewapening:4 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Gezonken als doelschip

  Definitielijst

  slagschip
  Zwaar gepantserd oorlogsschip met geschut van zeer zwaar kaliber.

  Afbeeldingen

  USS Indiana (BB-1) in 1897. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  USS Massachusetts (BB-2) in 1898. Bron: Wikipedia.
  USS Iowa (BB-4) in 1918. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.

  Amerikaanse pre-dreadnoughts

  De reis van de Great White Fleet, een vloot van 18 Amerikaanse pre-dreadnoughts, rond de wereld in 1907-1909, die door President Theodore Roosevelt was bevolen, betekende de stap naar volwassenheid van de US Navy. De Amerikaanse marine had tot die tijd nog in de schaduw gestaan van de Royal Navy. Hoewel de reis vanuit Amerikaans standpunt een groot succes was, bleek in feite tijdens de reis dat de Amerikaanse slagschepen verouderd waren, vooral door de komst van HMS Dreadnought, en dat de US Navy er strategisch gezien niet zo best voor stond. De vloot was tijdens de reis namelijk afhankelijk geweest van Brits steenkool, dat door Britse tenders vanuit Britse havens of door Groot-BrittanniŽ gecontroleerde havens aan de Amerikanen geleverd werd. Na de reis was duidelijk dat de Amerikanen hun eigen wereldwijde logistieke netwerk moesten inrichten en dat de vloot gemoderniseerd diende te worden.

  De laatste klasse pre-dreadnoughts, de Mississippi-klasse schepen USS Mississippi en USS Idaho werden in 1914 door de US Navy verkocht aan Griekenland. De Griekse marine nam de beide slagschepen in dienst als Kilkis en Limnos. Beide schepen werden in april 1941 door Duitse bommenwerpers tot zinken gebracht.

  Kearsarge-klasse

  Schepen in klasse:USS Kearsarge (BB-5), USS Kentucky (BB-6), USS Oregon (BB-3)
  In dienst gesteld:20 februari 1900, 15 mei 1900
  Waterverplaatsing standaard:11.540 ton
  Maximale snelheid:15 knopen
  Primaire bewapening:4 x 33cm kanonnen
  Lot:Kearsarge omgebouwd tot drijvende kraan in augustus 1920 en in 1955 gesloopt, Kentucky gesloopt in 1924

  Illinois-klasse

  Schepen in klasse:USS Illinois (BB-7), USS Alabama (BB-8), USS Wisconsin (BB-9)
  In dienst gesteld:16 september 1901, 16 oktober 1900, 4 februari 1901
  Waterverplaatsing standaard:11.565 ton
  Maximale snelheid:17 knopen
  Primaire bewapening:4 x 33cm kanonnen
  Lot:Illinois verbouwd tot logementschip en in 1956 gesloopt, Alabama gezonken als doelschip in 1921, Wisconsin gesloopt in 1922

  Maine-klasse

  Schepen in klasse:USS Maine (BB-10), USS Missouri (BB-11), USS Ohio (BB-12)
  In dienst gesteld:29 december 1902, 1 december 1903, 4 oktober 1904
  Waterverplaatsing standaard:12.500 ton
  Maximale snelheid:18 knopen
  Primaire bewapening:4 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Gesloopt in 1922

  Virginia-klasse

  Schepen in klasse:USS Virginia (BB-13), USS Nebraska (BB-14), USS Georgia (BB-15), USS New Jersey (BB-16), USS Rhode Island (BB-17)
  In dienst gesteld:7 mei 1906, 1 juli 1907, 24 september 1906, 11 mei 1906, 19 februari 1906
  Waterverplaatsing standaard:15.000 ton
  Maximale snelheid:19 knopen
  Primaire bewapening:4 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Virginia en New Jersey gezonken als doelschepen, de overige schepen gesloopt in 1923

  Connecticut-klasse

  Schepen in klasse:USS Connecticut (BB-18), USS Louisiana (BB-19), USS Vermont (BB-20), USS Kansas (BB-21), USS Minnesota (BB-22), USS New Hampshire (BB-25)
  In dienst gesteld:29 september 1906, 2 juni 1906, 4 maart 1907, 18 april 1907, 9 maart 1907, 19 maart 1908
  Waterverplaatsing standaard:15.000 ton
  Maximale snelheid:19 knopen
  Primaire bewapening:4 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Gesloopt in 1923/1924

  Mississippi-klasse

  Schepen in klasse:USS Mississippi (BB-23), USS Idaho (BB-24)
  In dienst gesteld:1 februari 1908, 1 april 1908
  Waterverplaatsing standaard:15.000 ton
  Maximale snelheid:19 knopen
  Primaire bewapening:4 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Verkocht aan Griekenland in 1914, door Duitse bommenwerpers tot zinken gebracht in april 1941

  Afbeeldingen

  De Great White Fleet in 1907. Bron: Wikipedia.
  USS Alabama (BB-8) in 1904. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  USS Connecticut (BB-18) te San Diego in 1908. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  USS Rhode Island (BB-17), 1915. Bron: Wikipedia.
  Kilkis en Lemnos gezonken in Salamis, Griekenland, april 1941. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.

  Amerikaanse dreadnoughts en super-dreadnoughts

  Kort voor de Eerste Wereldoorlog zocht de Amerikaanse marine, wat de bouw van slagschepen betreft, aansluiting bij de Royal Navy en reageerde zij op ontwikkelingen van de Japanse marine. Met het lanceren van de South Carolina-klasse evenaarde de US Navy HMS Dreadnought. Via de doorontwikkeling van de Delaware-klasse en de Florida-klasse gingen de Amerikanen over tot de bouw van super-dreadnoughts met de ontwerpen van de Wyoming-klasse en de New York-klasse. De Amerikaanse super-dreadnoughts zouden zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog een niet te onderschatten rol gaan spelen.

  South Carolina-klasse

  Schepen in klasse:USS South Carolina (BB-26), USS Michigan (BB-27)
  In dienst gesteld:1 maart 1910, 4 januari 1910
  Waterverplaatsing standaard:16.000 ton
  Maximale snelheid:17 knopen
  Primaire bewapening:8 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Gesloopt in 1924

  Delaware-klasse

  Schepen in klasse:USS Delaware (BB-28), USS North Dakota (BB-29)
  In dienst gesteld:4 april 1910, 11 april 1910
  Waterverplaatsing standaard:20.380 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:10 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Delaware gesloopt in 1924, North Dakota verbouwd tot doelschip in 1924 en gesloopt in 1931

  Florida-klasse

  Schepen in klasse:USS Florida (BB-30), USS Utah (BB-31)
  In dienst gesteld:15 september 1911, 31 augustus 1911
  Waterverplaatsing standaard:21.800 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:10 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Florida gesloopt in 1932, Utah verbouwd tot doelschip in 1931 en in 1941 in Pearl Harbor tot zinken gebracht

  Wyoming-klasse

  Schepen in klasse:USS Wyoming (BB-32), USS Arkansas (BB-33)
  In dienst gesteld:25 september 1912, 17 september 1912
  Waterverplaatsing standaard:27.200 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:12 x 30,5cm kanonnen
  Lot:Wyoming verbouwd tot trainingschip in 1931 en in 1947 gesloopt, Arkansas bij de atoomproeven van Operation Crossroads tot zinken gebracht in 1946

  New York-klasse

  Schepen in klasse:USS New York (BB-34), USS Texas (BB-35)
  In dienst gesteld:15 april 1914, 12 maart 1914
  Waterverplaatsing standaard:27.200 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:12 x 30,5cm kanonnen
  Lot:New York als doelschip tot zinken gebracht in 1948, Texas sinds 1948 museumschip in Houston

  Definitielijst

  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.

  Afbeeldingen

  USS Utah (BB-31) kort na de indienststelling in 1911. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  USS Michigan (BB-27) in het Panamakanaal op 13 juni 1920. Bron: Courtesy of the Panama Canal Authority.
  USS Delaware (BB-28) en USS North Dakota (BB-29) in de sluizen van het Panamakanaal, 14 juni 1922. Bron: Courtesy of the Panama Canal Authority.
  USS Arkansas (BB-33) in Kiel, juli 1930. Bron: Bundesarchiv.
  USS Texas (BB-35) in actie op 15 maart 1943. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.

  Amerikaanse Standard-type battleships

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog begon de US Navy een serie slagschepen te bouwen, die bekend zouden worden als de Standard-type battleships. Dit waren slagschepen die standaard over een groot schietbereik, een compacte draaicirkel van minder dan 700 meter, uitstekende schadebeperkingsmogelijkheden en een beperkte maximale snelheid beschikten. Hierdoor konden de slagschepen samen een slaglinie vormen met een betrekkelijk grote actieradius. De standaard klassen slagschepen werden door de Amerikaanse marine ingedeeld in Battleship Divisions, die bestonden uit drie of vier slagschepen van dezelfde of elkaar opvolgende klassen. Hierdoor werden de slagschepen binnen een divisie niet beperkt door de tekortkomingen van de andere. Verder waren de divisies op deze wijze tactisch beter in te zetten en vereenvoudigde het de realisering van de logistieke-, administratieve- en trainingsbehoeften.

  Door het Verdrag van Washington ondergingen de Standard-type battleships eind jaren `20 en begin jaren `30 belangrijke moderniseringen en kregen op deze wijze een tweede carriŤre. Deze levensloop van de standaard slagschepen duurde tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Japanse aanval op Pearl Harbor gingen USS Arizona en USS Oklahoma verloren, maar de overige beschadigde slagschepen werden gerepareerd en later in de oorlog tegen de Japanners ingezet. Dit bewees de kwaliteit van de Standard type battleships. De laatste twee klassen Standard-type battleships, de Tennessee-klasse en de Colorado-klasse, werden ook wel de Big Five genoemd.

  De laatste klasse Standard-type battleships, de South Dakota-klasse, werd als gevolg van het Verdrag van Washington geannuleerd. De zes slagschepen waren al in aanbouw en de meeste waren voor ongeveer 30 procent voltooid. De casco`s werden in de loop van 1923 gesloopt. De geplande 72 stuks 41cm kanonnen werden door de US Army opgesteld als kustverdediging terwijl de meeste stalen platen op de verschillende bouwwerven bleven liggen tot ze gebruikt werden voor de bouw van nieuwe slagschepen en vliegdekschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Nevada-klasse

  Schepen in klasse:USS Nevada (BB-36), USS Oklahoma (BB-37)
  In dienst gesteld:20 september 1916, 2 mei 1916
  Waterverplaatsing standaard:27.500 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:10 x 35,5cm kanonnen
  Lot:Nevada als doelschip tot zinken gebracht in 1948, Oklahoma tijdens de aanval op Pearl Harbor tot zinken gebracht

  Pennsylvania-klasse

  Schepen in klasse:USS Pennsylvania (BB-38), USS Arizona (BB-39)
  In dienst gesteld:12 juni 1916, 17 oktober 1916
  Waterverplaatsing standaard:31.400 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:12 x 35,5cm kanonnen
  Lot:Pennsylvania in 1948 afgezonken, Arizona tijdens de aanval op Pearl Harbor tot zinken gebracht

  New Mexico-klasse

  Schepen in klasse:USS New Mexico (BB-40), USS Mississippi (BB-41), USS Idaho (BB-42)
  In dienst gesteld:20 mei 1918, 18 december 1917, 24 maart 1919
  Waterverplaatsing standaard:32.000 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:12 x 35,5cm kanonnen
  Lot:New Mexico en Idaho gesloopt in 1947, Mississippi omgebouwd tot artillerie-instructieschip en in 1957 gesloopt

  Tennessee-klasse

  Schepen in klasse:USS Tennessee (BB-43), USS California (BB-44)
  In dienst gesteld:30 juni 1920, 10 augustus 1921
  Waterverplaatsing standaard:32.300 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:12 x 35,5cm kanonnen
  Lot:In 1959 voor sloop verkocht

  Colorado-klasse

  Schepen in klasse:USS Colorado (BB-45), USS Maryland (BB-46), Washington (BB-47), USS West Virginia (BB-48)
  In dienst gesteld:30 augustus 1923, 21 juli 1921, -, 1 december 1923
  Waterverplaatsing standaard:32.600 ton
  Maximale snelheid:21 knopen
  Primaire bewapening:8 x 41cm kanonnen
  Lot:Colorado, Maryland en West Virginia voor sloop verkocht in 1959, Washington onvoltooid als doelschip tot zinken gebracht in 1924

  South Dakota-klasse

  Schepen in klasse:South Dakota (BB-49), Indiana (BB-50), Montana (BB-51), North Carolina (BB-52), Iowa (BB-53), Massachusetts (BB-54)
  In dienst gesteld:-
  Waterverplaatsing standaard:43.200 ton
  Maximale snelheid:23 knopen
  Primaire bewapening:12 x 41cm kanonnen
  Lot:Gehele klasse geannuleerd als gevolg van het Verdrag van Washington

  Definitielijst

  artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.

  Afbeeldingen

  USS Oklahoma (BB-37) in 1925. Bron: Navsource.
  USS Arizona (BB-39) in 1932. Bron: Navsource.
  USS Idaho (BB-42) na de modernisering in 1934. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  USS Mississippi (BB-41) vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  USS West Virginia (BB-48) in juli 1944. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.

  Amerikaanse Fast Battleships

  Pas vanaf 1937 werden door de General Board of the US Navy nieuwe ontwerpen voor slagschepen gepresenteerd als gevolg van de herbewapening van de grote maritieme mogendheden. De ontwerpen van de nieuwe North Carolina-klasse en South Dakota-klasse werden nog bepaald door de vlootverdragen van Washington en Londen. Hierdoor bleef de standaard waterverplaatsing van deze slagschepen beperkt tot ruim 35.000 ton en kon de maximale snelheid slechts tot 27 knopen oplopen, ondanks de technische ontwikkelingen. De zes slagschepen van de Iowa-klasse en de vijf slagschepen van de Montana-klasse werden niet meer beperkt door de vlootverdragen en hierdoor konden de ontwerpers van de Amerikaanse marine slagschepen ontwikkelen van respectievelijk 45.000 ton en zelfs 65.000 ton met een maximale snelheid van 33 en 28 knopen. Van deze super slagschepen zouden echter alleen de eerste vier Iowa-klasse schepen afgebouwd worden. De overige twee Iowa-klasse schepen en de volledige Montana-klasse werden geannuleerd omdat ze niet meer nodig waren.

  Bovendien was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog duidelijk geworden dat het concept van het slagschip achterhaald was. Slagschepen, zowel de Amerikaanse als de Britse en de Japanse, waren tijdens de oorlog zeer kwetsbaar gebleken bij luchtaanvallen, ondanks de uitgebreide luchtafweerbatterijen waar zij in 1944 en 1945 over beschikten. De primaire rol in de oorlogvoering ter zee was definitief overgenomen door vliegdekschepen.

  North Carolina-klasse

  Schepen in klasse:USS North Carolina (BB-55), USS Washington (BB-56
  In dienst gesteld:9 april 1941, 15 mei 1941
  Waterverplaatsing standaard:35.102 ton
  Maximale snelheid:27 knopen
  Primaire bewapening:9 x 41cm kanonnen
  Lot:North Carolina sinds 1962 museumschip te Wilmington, Washington voor sloop verkocht in 1961

  South Dakota-klasse

  Schepen in klasse:USS South Dakota (BB-57), USS Indiana (BB-58), USS Massachusetts (BB-59), USS Alabama (BB-60)
  In dienst gesteld:20 maart 1942, 30 april 1942, 12 mei 1942, 16 augustus 1942
  Waterverplaatsing standaard:35.000 ton
  Maximale snelheid:27 knopen
  Primaire bewapening:9 x 41cm kanonnen
  Lot:South Dakota en Indiana in 1962 en 1963 voor sloop verkocht Massachusetts en Alabama opengesteld als museumschip te Fall River en Mobile

  Iowa-klasse

  Schepen in klasse:USS Iowa (BB-61), USS New Jersey (BB-62), USS Missouri (BB-63), USS Wisconsin (BB-64), Illinois (BB-65), Kentucky (BB-66)
  In dienst gesteld:22 februari 1943, 23 mei 1943, 11 juni 1944, 16 april 1944, -, -
  Waterverplaatsing standaard:45.000 ton
  Maximale snelheid:33 knopen
  Primaire bewapening:9 x 41cm kanonnen
  Lot:Iowa, New Jersey, Missouri en Wisconsin respectievelijk opengesteld als museumschip te San Pedro, Camden, Honolulu en Norfolk, Illinois en Kentucky geannuleerd en gesloopt

  Montana-klasse

  Schepen in klasse:Montana (BB-67), Ohio (BB-68), Maine (BB-69), New Hampshire (BB-70), Louisiana (BB-71)
  In dienst gesteld:-
  Waterverplaatsing standaard:65.000 ton
  Maximale snelheid:28 knopen
  Primaire bewapening:12 x 41cm kanonnen
  Lot:Gehele klasse geannuleerd

  Definitielijst

  slagschip
  Zwaar gepantserd oorlogsschip met geschut van zeer zwaar kaliber.

  Afbeeldingen

  USS North Carolina (BB-55), april 1942. Bron: History navy.
  USS Washington (BB-56) in 1945. Bron: Navsource.
  USS South Dakota (BB-57) in de Atlantische Oceaan, 9 augustus 1943. Bron: Courtesy of Michael W. Pocock.
  USS Missouri (BB-63) in Tokyo Bay op 2 september 1945. Bron: History navy.
  Montana-klasse model uit 1944. Bron: Wikipedia.